Platambus maculatus - plochobřich

17. 6. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) – plochobřich 

Čeleď: Dytiscidae  potápníkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 7,28,5 mm. Tělo dospělců je oválného protaženého tvaru. Hlava je tmavá a typicky se dvěma světlými skvrnami mezi očima. Štít je zpravidla světlý, na předním a zadním okraji tmavě hnědý. Na krovkách je nápadná žlutočerná kresba. Epipleury (boční okraje krovek viditelné ze spodní strany) jsou poměrně široké a směrem dozadu se rovnoměrně zužují až k poslednímu článku zadečku. Nohy a spodní strana těla jsou tmavě červené.

 

Možná záměna: V ČR jediný zástupce rodu. Díky své velikosti a typické kresbě na krovkách se jedná o dobře rozpoznatelný druh. Některé na první pohled podobné druhy rodu Agabus dobře rozlišíme díky prudce se zužujícím epipleurám již na úrovni prvních zadečkových článků. 

 

Rozšíření: Vyskytuje se na většině území Evropy přes Malou Asii až po západní Sibiř. 

 

V ČR je rozšířený po celém území především v tekoucích vodách.

 

Ekologie a biologie: Jedná se o rheobiontní druh (vázaný na tekoucí vody) preferující malé a středně velké potoky s čistou vodou a dostatkem příbřežní vegetace. Nicméně existují nálezy i z tůní a rybníků. Imaga i larvy jsou dravé a jejich potravu tvoří malý zástupci vodních bezobratlých, zejména larvy pakomárů, jepic či blešivci. K rozmnožování a kladení vajíček dochází na rostlinný materiál během podzimu. Přezimuje larva a ke kuklení dochází na břehu během jara. Na rozdíl od většiny ostatních potápníkovitých jsou dospělci rodu Platambus považováni za neschopné letu.

 

 

 


Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 1–151.

 

Novaković B, Ilić M, Kračun-Kolarević M, Vasiljević B, Tubić B & Marković V (2014): Contribution to the knowledge of Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) (Dytiscidae: Coleoptera) in Serbia. Water Research and Management, 4(3): 27–33.

 

UK beetles (n.d.): Platambus maculatus (Linnaeus, 1758). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/platambus-maculatus (06/2020)