Pistius truncatus - běžník lichoběžníkový

23. 3. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Pistius truncatus (Pallas, 1772) – běžník lichoběžníkovitý

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 5–8 mm (hlh. 2–3 mm). Hlavohruď je široká, oční políčko vybíhá ve dva rohy, podobně jako u rodu Thomisus. Zadeček je velký, u samců lichoběžníkovitého tvaru, u samic spíše trojúhelníkovitý s dvěma výraznými hrboly. Zbarvení je variabilní od různých odstínů hnědé, někdy až žlutavé nebo šedé. Nohy jsou žlutohnědé  se světlejšími skvrnami.

 

Možná záměna: Tento druh je u nás téměř nezaměnitelný, nezkušený pozorovatel ho však může zaměnit se samcem běžníka květomilného (Thomisus onustus), ten však žije zejména na květech a bylinné vegetaci.

 

Rozšíření: Paleaktický druh, mírná pás Evropy a Asie.

 

V ČR poměrně vzácný, jen v teplejších oblastech a nížinách hojnější. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Běžník lichoběžníkovitý se vyskytuje na teplých lesostepních biotopech. Najdeme ho zejména na lesostepích, osluněných okrajích listnatých lesů, ve světlých dubových lesích apod. Tento druh obývá zejména keřové patro a větve stromů, kde loví kořist. V letních měsících samice hlídá plochý bílý kokon zapředený mezi listy. Zimuje pod kůrou stromů. S dospělci se setkáme od května do září.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.