Pholidoptera griseoaptera - kobylka křovištní

17. 5. 2015 vytvořil Stanislav Rada

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) – kobylka křovištní

Syn.: Gryllus cinereus Gmelin, 1789; Locusta aptera Charpentier, 1825; Locusta griseoaptera De Geer, 1773; Pholidoptera cinerea (Gmelin, 1789); Pterolepis aptera (Charpentier, 1825) – kobylka šedá, kobylka popelavá, kobylka obecná

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 15–20 mm. Krátkokřídlá kobylka neschopná letu. Krytky samic jsou velmi redukované a nenápadné (cca 1 mm dlouhé), krytky samců jsou větší (3–5 mm) a pokrývají přední část zadečku. Samice mají dlouhé šavlovité kladélko. Zbarvení se pohybuje v různých odstínech hnědé.

 

Možná záměna: Příbuzná Pholidoptera aptera (vzácný druh) a Pholidoptera fallax (v ČR nezvěstný druh) se liší širokou bílou obrubou paranot štítu. Paranota (boční části štítu, skloněné směrem dolů) kobylky křovištní mají jen velmi úzkou světlou obrubu.

 

Rozšíření: Evropa od Britských ostrovů až po Ural. Nejseverněji v jižní Skandinávii; na jih zasahuje do Turecka a severního Španělska.

 

V ČR hojný druh od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Vyskytuje se v lesích, na pasekách, lesních okrajích a v křovinách. Řidčeji též v zahradách a zarůstajících loukách. Sedá na křovinné nebo vyšší bylinné vegetaci. Na podzim kladou samice do vlhké půdy, ztrouchnivělého dřeva nebo podobného substrátu snůšku asi 200 vajíček. Nymfy se líhnou v dubnu až červnu a dospívají po 7 svlékáních. Jsou poměrně pohyblivé a má se za to, že umožňují šíření tohoto nelétavého druhu na nová místa. Dospělé kobylky se objevují od konce června s maximem v srpnu. Dokážou přežívat až do listopadu. Všežravý druh, nymfy se však živí převážně rostlinami.

Samci se ozývají odpoledne, večer a v noci a to i za poměrně nízkých teplot. Stridulace sestává z opakování výrazných izolovaných slok (nahrávka zde). Typická je tzv. alternace – samci se střídají ve zpěvu tak, že si vzájemně nepřehlušují své sloky

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.