Pholidoptera aptera - kobylka

21. 2. 2010 vytvořil Filip Trnka

Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793) - kobylka

Čeleď: Tettigoniidae - kobylkovití

Status: VU

 

Popis: Velikost těla samic 17-25 mm, samců 17-24,5 mm. Robustní a krátkokřídlá kobylka, velikost krytek samců 4,8-7 mm, samic okolo 1 mm. Velikost kladélka 17,3-24 mm. Zbarvení těla je tmavě hnědé až hnědo-červené. Zbarvení krytek samců je okrově zelené, někdy hnědě obroubené.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířen v Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.

 

V ČR je znám pouze ze severních a západních čech, historicky také z údolí Jihlavy a v okolí Mohelna.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od července do konce října, horský druh kobylky obývající okraje lesů, paseky nebo horské louky. V NP České Švýcarsko obývá poměrně malou lokalitu na okraji lesa, která se nachází na čedičových vyvřelinách.

 

Ohrožení a ochrana: Druh má u nás velmi omezený areál a je třeba chránit biotopy na kterých se vyskytuje, popřípadě je udržovat náležitým managementem.

 

Taxonomická poznámka: V rámci areálu vytváří několik poddruhů, z  toho jsou dva uváděny z ČR.  Nominátní poddruh Pholidoptera aptera aptera je historicky uváděn z Mohelna a údolí Jihlavy. Druhý poddruh P. aptera bohemica je pro ČR endemický a vyskytuje se pouze v NP České Švýcarsko a v západních Čechách. Subspecie se liší především velikostí a tvarem kladélka. P. aptera aptera má kladélko delší (18-22 mm) a mírně obloukovitě zakřivené, P. aptera bohemica má kladélko kratší (17,5-18 mm) a prohnuté šavlovitě.

 

Pholidoptera aptera bohemica

pholidoptera_aptera_bohemica1 pholidoptera_aptera_bohemica2 pholidoptera_aptera_bohemica3
pholidoptera_aptera_bohemica4 pholidoptera_aptera_bohemica5 pholidoptera_aptera_bohemica6