Phaneroptera falcata - kobylka křídlatá

4. 2. 2014 vytvořil Stanislav Rada

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) – kobylka křídlatá 

Syn.: Gryllus falcata Poda, 1761; Locusta libellula Stoll, C., 1787; Phaneroptera litifolia Serville, 1831; Phaneroptera sinensis Uvarov, 1933

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Štíhlá kobylka střední velikosti, samci dorůstají 12–17 mm, samice 15–18 mm. Křídla výrazně přesahují konec zadečku. První pár křídel (krytky) je kratší než druhý pár. Barva celého těla, krytek i vyčnívající části křídel je zelená. Při bližším pohledu jsou patrné drobné červenohnědé skvrnky. Dlouhé a štíhlé zadní nohy se při neopatrné manipulaci snadno odlamují. Kladélko samic je poměrně krátké a výrazně zahnuté nahoru. Kobylka křídlatá je dobrý letec.

 

Možná záměna: Záměna je možná s velmi podobnou kobylkou malou (Phaneroptera nana). Spolehlivé rozlišení obou druhů je možné u samců pouze podle tvaru subgenitálního štítku, u samic podle drobných znaků na kladélku (viz článek o kobylce malé). Vodítkem může být místo nálezu – kobylka malá je známa pouze z nejteplejších částí ČR (jižní Morava, střední Čechy). Šíření do dalších oblastí však nelze vyloučit.

 

Rozšíření: Druh s eurosibiřským rozšířením od západní Evropy (Francie, Belgie) dále na východ až po Japonsko.

 

Kobylka křídlatá byla ještě v 90. letech 20. století v ČR známa pouze z jižní a střední Moravy. Poté se však začala velmi rychle šířit a obsazovat zbytek republiky. V současnosti je hojná v nížinách a pahorkatinách po celé Moravě a začíná být hojnější i v Čechách, kde se nadále očekává postupné rozšíření do všech příhodných lokalit.

 

Biologie a ekologie: Obývá biotopy s vyšší bylinou a křovinnou vegetací – typicky lesostepi, dále pak okraje lesů, zahrady, parky, lemy, zarůstající plochy a ruderály. Jedná se o teplomilný druh. Žlutá, silně zploštělá vajíčka jsou samicemi kladena do listů dřevin. Další rok na jaře se líhnou nymfy, dospělci se vyskytují od července do října. Živí se rostlinnou potravou. Samci se ozývají tichou stridulací na večer a v noci (nahrávka zde). Většina z ní leží v pásmu neslyšitelného ultrazvuku a je velmi podobná stridulaci příbuzné kobylky malé.

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P., Zuna-Kratky T. (2008): Recent expansions of the bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata 23: 67–75.