Carabus hungaricus - střevlík panonský

1. 10. 2008 vytvořil Filip Trnka

Pachystus hungaricus Fabricius, 1792 - střevlík panonský

 Syn.: Carabus hungaricus Fabricius, 1792; Carabus frivaldskyanus Breuning, 1933; střevlík uherský

Čeleď: Carabidae - střevlíkovití

 Status: KO, VU, BERN II, NATURA 2000, HD II, IV

 

Popis: Větší druh střevlíka o velikosti 23-34 mm, zbarvení je černé se slabým leskem. Oči zřetelně vystupující, hlava hustě, jemně tečkovaná. Krovky hladké, s nepatrným jemným tečkováním.

 

Rozšíření: Panonský prvek známý z České republiky, Slovenska, Rakouska, Rumunska, Maďarska, Srbska a Bulharska. Zasahuje až na východní Sibiř.

 

V ČR dříve hojný druh na stepních lokalitách Moravy, dnes se vyskytuje pouze na jižní Moravě, kde má několik lokalit jako NPR Pouzdřanská step-Kolby, NPR Děvín-Kotel-Soutěska a Čejkovické Špidláky. Nedávno byl opět zjištěn v PR Kamenný vrch u Kurdějova. Historicky se vyskytoval až k Prostějovu, k přírodnímu parku Kosíř, také byl nalézán v okolí Brna na Hádech. Dokonce je znám i výskyt z Čech z okolí Chomutova.

 

Biologie a ekologie: Stepní, xerotermní druh, který má pozdně letní až podzimní aktivitu imág. Dospělce najdeme od srpna, můžeme je často spatřit čile pobíhat. Vyskytuje se především na stepních biotopech, odkud proniká i na meze a okraje polí. Bylo zjištěno že preferuje dlouhostébelné trávníky. Živí se dravě, ale nepohrdne ani uhynulými živočichy, sám jsem několikrát pozoroval, jak napadli a požírali housenky bourovců ostružiníkových (Macrothylacia rubi). Přezimovává ve stádiu larvy.

 

Ohrožení a ochrana: Panonský prvek naší fauny, který je na okraji svého areálu. Je zařazen do druhů v příloze NATURA 2000, zákonem chráněný jako kriticky ohrožený, červeným seznamem označen jako ohrožený. Je ohrožen především ničením a zarůstáním lokalit náletovými dřevinami. Musí být dodržen náležitý management, jako prořezávky náletů a zamezení používání insekticidů v blízkosti lokalit na kterých se střevlík panonský vyskytuje.  Nejdůležitější je uržet stepní charakter biotopů, jak prořezávkou tak mozajkovou sečí nebo pastvou. V ČR probíhá monitoring.

 

Taxonomická poznámka: Celkem je známo pět poddruhů, u nás poddruh Pachystus hungaricus hungaricus. Někteří autoři považují u nás vyskytujícího se střevlíka panonského za poddruh Pachystus hungaricus viennensis, ten by měl být však nejblíže v Rakousku.

 

 pachystus_hungaricus1 pachystus_hungaricus2 pachystus_hungaricus3 pachystus_hungaricus4

 pachystus_hungaricus5 img_6512

 

Literatura:

 

Hůrka K. (1996): Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key. Carabidae České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.