Pachygnatha listeri - pačelistnatka Listerova

24. 12. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 – pačelistnatka Listerova

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3–4,5 mm (hlavohruď 1,5–2 mm). Hlavohruď je červenohnědá s tmavým středním proužkem a dvěma proužky po stranách. Chelicery samců jsou mohutné, mají výrazné zoubky a směřují do stran. Zadeček je bělavý až šedavý na hřbetní straně s obvykle tmavým foliem (velká tmavá skvrna) se světlým proužkem skvrn uprostřed. Nohy jsou žlutohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími dvěma našimi pačelistnatkami. Pačelistnatka mokřadní (P. degeeri) je menší a má tmavou hlavohruď bez kresby. Pačelistnatka obojživelná (P. clercki) je větší s nepřerušovanou světlou kresbou na zadečku a obvykle světlejším zbarvením.

 

Rozšíření: Palearktický druh, šioce rozšířen téměř v celé Evropě a na severu Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do podhůří.

 

Biologie: Tato pačelistnatka žije zejména ve vlhkých lesích – lužní lesy, olšiny, vrbové křoviny, břehy řek a potoků. Žije v listovém opadu a stařině. Kolové sítě staví jen mladí jedinci, dospělci loví aktivně bez sítí. S dospělci se setkáme po celý rok, nejvíce však na jaře a na podzim.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.