Pachygnatha degeeri - pačelistnatka mokřadní

28. 1. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 – čelistnatka mokřadní

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3–5 mm (hlavohruď 1,5–1,7 mm). Hlavohruď je jednobarevně tmavě hnědá. Na hřbetní straně světlého zadečku je velká tmavá laločnatá skvrna, ve středu jsou bílé skvrnky. Nohy jsou žlutavé a poměrně krátké. Samci mají výrazně mohutné chelicery, které jsou namířeny do stran. Je to nejmenší náš druh čelistnatky rodu Pachygnatha.

 

Možná záměna: Záměna možná s ostatními čelistnatkami rodu Pachygnatha, u nás jsou ještě dva druhy - čelistnatka Listerova (P. listeri) a čelistnatka obojživelná (P. clercki). Čelistnatka mokřadní má narozdíl od zbylých dvou tmavou hlavohruď. Spolehlivá determinace je podle počtu zoubků na chelicerách a podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Asie, a v severní Africe.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Čelistnatka mokřadní obývá různé otevřené biotopy jako např. vlhké louky, stráně, meze, paseky, okraje lesů, pole, zahrady. Je to epigeický druh, žijící na povrchu půdy, mezi vegetací. Nestaví si sítě, jen drobné pavučinové zámotky. Svou kořist aktivně loví, drobné kolovité sítě staví jen mladí jedinci. S dospělci se setkáme od jara do podzimu.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.