Oxythyrea funesta - zlatohlávek tmavý

15. 5. 2009 vytvořil Filip Trnka

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - zlatohlávek tmavý

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

Status: O

 

Popis: Poměrně drobný zlatohlávek o velikosti 8-12 mm, zbarvení je černě lesklé. Na štítu, krovkách, zadečku a na spodu těla najdeme bíle skvrny. Zbarvení je variabilní a vyskytují se i jedinci bez skvrn. Celé tělo je řídce ochlupeno, brouci jsou často lysý jelikož si chloupky časem odřou. Krovky se znatelnými rýhami.

 

Možná záměna: Z našich druhů by se dal zaměnit snad pouze se zlatohlávkem huňatým (Tropinota hirta). Liší se poměrně snadno, hlavně tím že Tropinota hirta je opravdu "huňatá" po okrajích těla.

 

Rozšíření: Ve střední a jižní Evropě až do severní Afriky a na východ po Kavkaz.

 

V ČR běžný druh po většině území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do konce léta na slunných stanovištích, stepního charakteru. Je považován ze teplomilný prvek v naší fauně a typický příklad heliofilního a florikolního brouka kterého nejčastěji spatříte na květech rostlin. Larvy se živí odumřelými rostlinnými zbytky.

 

Ohrožení a ochrana: Historicky se vyskytoval vzácně na jižní Moravě, v 80 letech byl prohlášen za vymřelého. Od 90 let se začal znovu objevovat a později se dá říci že expandoval, jelikož se dnes jedná o jeden z nejběžnějších druhů zlatohlávkovitých na našem území. Typický příklad druhu, který upozorňuje na zastaralost vyhlášky 395/1992 Sb.  a její novely,  vyhlášky 175/2006 Sb., jelikož je dnes již běžným druhem naší fauny.