Orthocerus crassicornis - vřetenorožec

30. 11. 2022 vytvořil Filip Trnka

Orthocerus crassicornis (Erichson, 1845) – vřetenorožec

Čeleď: Zopheridae

Status: CR

 

Popis: Délka těla 2,5–4 mm, zbarvení rezavě hnědé, se světlými chloupky. Tykadla štíhlá, téměř válcovitá s krátkými chloupky. Štít s úzkou rýhou. Mezirýží krovek jsou žebrovitě zdvižená. 

 

Možná záměna: Příbuzný O. clavicornis se liší vřetenovitými tykadly s dlouhými chlupy, je nepatrně větší 3,2–5 mm a je zbarven černě.

 

Rozšíření: Evropský druh (chybí v severských zemích a na Britských ostrovech), zasahuje na západní okraj Asie do Arménie.

 

V ČR historicky i recentně velmi vzácný druh. V Čechách velmi ojediněle v Českém středohoří, na Žatecku a v Praze. Po roce 2000 již nebyl v Čechách potvrzen, ale pravděpodobně se zde stále vyskytuje. Na Moravě existují velmi staré údaje ze severní a střední Moravy. Recentně pouze na Mikulovsku a Znojemsku.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od konce června do podzimu. Obývají xerotermní biotopy jako jsou vřesoviště a skalní stepi s mělkým podložím. Preferuje stanoviště bez většího zapojení vegetace. Imaga žijí velmi skrytě na lišejnících. Žije na dutohlávce listovité (Cladonia foliacea), uváděny jsou i další druhy lišejníků jako dutohlávka štíhlá (Cladonia gracilis) nebo hávnatka rezavá (Peltigera rufescens). Larvy ani jejich vývoj není znám.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Ohrožován je především zarůstáním nelesních stanovišť. K životu potřebuje narušovaná otevřená stanoviště. Vhodným managementem je narušování půdního krytu, pastva a vyřezávání náletu.

 

   

 

Literatura:

 

Burakowski B. & Ślipiński S.A. (1986): Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Gwozdnikowate – Colydiidae, Bothrideridae, Cerylidae, Anommatidae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, 137, 59, Warszawa. 

 

Konwerski S. & Sienkiewicz P. (2003): Nowe stanowiska Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758) i O. crassicornis (Erichson, 1845) (Coleoptera: Colydiidae) w Polsce. Wiadomosci Entomologiczne 21(4): 246.

 

Ślipiński S. A. & Schuh R. (2008): Zopheridae. Pp. 78–86. In: Löbl I. & Smetana A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5. – Apollo Books, Stenstrup.

 

Trnka F. & Stejskal R. (2020): Orthocerus clavicornis a Orthocerus crassicornis (Coleoptera: Zopheridae) – poznámky k bionomii a rozšíření v České republice (Orthocerus clavicornis a Orthocerus crassicornis (Coleoptera: Zopheridae) – notes on their bionomics and distribution in the Czech Republic). Thayensia 17: 43–60.