Orthocerus clavicornis - vřetenorožec kyjorohý

3. 5. 2018 vytvořil Filip Trnka

Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758) – vřetenorožec kyjorohý
Čeleď: Zopheridae
Status: VU


Popis: Délka těla 3,2–5 mm, zbarvení černé, matné se světlými chloupky. Tykadla vřetenovitá s dlouhými setami. Štít s oválnou rýhou. Mezirýží krovek jsou žebrovitě zdvižená.

 

Možná záměna: S příbuzným vřetenorožcem O. crassicornis. Tento druh je menší 2,5-4 mm rezavě hnědý, tykadla má s krátkými setami a na štítu je úzká rýha.

 

Rozšíření: Téměř v celé Evropě, severní Africe a na Kavkazu a Sibiři.
V ČR vzácný a velmi lokální druh, nalézaný především v nížinách až pahorkatinách. Na vhodných biotopech může být hojný.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od jara do podzimu, žijí na xerotermních biotopech s vápencovým a písčitým podkladem s rozvolněnou vegetací. Často na suchých trávnících, pastvinách, trávnících písčin a vřesovištích. Nevyhýbá se ani antropogenním biotopům jako jsou lomy a pískovny. Biologie není příliš dobře známá, imaga i larvy žijí na několika druzích lišejníků. Uváděn z dutohlávky štíhlé (Cladonia gracilis) a hávnatky psí (Peltigera canina).

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Ohrožován je především zarůstáním nelesních stanovišť. K životu potřebuje narušovaná otevřená stanoviště s vápnitým nebo písčitým podkladem. Vhodným managementem je narušování půdního krytu, pastva a vyřezávání náletu.

 

 

Literatura:

 

Burakowski B., Ślipiński S.A. (1986): Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Gwozdnikowate – Colydiidae, Bothrideridae, Cerylidae, Anommatidae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, 137, 59, Warszawa.

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.

 

Konwerski S., Sienkiewicz P. (2003): Nowe stanowiska Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758) i O. crassicornis (Erichson, 1845) (Coleoptera: Colydiidae) w Polsce. Wiadomosci Entomologiczne  21(4): 246.