Orthetrum albistylum - vážka bělořitná

26. 2. 2019 vytvořil Adam Bednařík

Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) – vážka bělořitná 

Čeleď: Libellulidae – vážkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Jedná se o středně velkou vážku s délkou těla 4550 mm. Dospělí samci mají dlouhý štíhlý zadeček v prvních dvou třetinách šedomodře až bíle ojíněný. Koncová třetina zadečku je černá. Přívěsky na konci zadečku jsou však bílé, což nemusí být vždy dostatečně zřetelné. Na boku tmavé hrudi samců i samic jsou dva světlé pruhy. Na svrchní straně hrudi mezi křídly je zřetelný světlý pruh. Hruď i zadeček samic je světle hnědý až žlutohnědý. Na svrchní straně zadečku samic jsou charakteristické obloukovitě prohnuté černé pruhy. Zadečkové přívěsky jsou zřetelně bílé. Plamky na křídlech jsou černé a poměrně dlouhé.

 

Možná záměna: Zbarvením nejpodobnější je vážka černořitná (Orthetrum cancellatum). Zadeček samců tohoto druhu je však robustnější a koncové přívěsky jsou černé. Také postrádá světlé pruhy na jinak hnědé hrudi. Samice O. cancellatum se vyznačují kontrastnějším černožlutým zbarvením v porovnání se špinavým hnědočerným zbarvením samic O. albistylum. Samice O. cancellatum také postrádají bílou barvu na špičce zadečku.

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh s pontokaspickým původem. Areál sahá na západě až do Francie a na východě až po Japonsko.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně hlavně v nížinách jižní části území v povodí velkých řek (podél Moravy, Odry) a na Třeboňsku.

 

Biologie a ekologie: Teplomilnější druh vyhledávající otevřené dobře prohřívané stojaté vody s nepříliš rozvinutou vegetací a obnaženými břehy. S dospělci se setkáme v celé sezóně od konce května až po začátek záři. Vyznačují se rychlým letem a velkou ostražitostí. Samice klade vajíčka do bahna na břehu nebo do vody. Zimuje larva, jejíž vývoj trvá jeden až dva roky v závislosti na podmínkách.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.