Ornithogalum boucheanum - snědek hřebenitý

8. 2. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Ornithogalum boucheanum (Kunth) Ascherson – snědek hřebenitý
Syn.: Myogalum boucheanum Kunth, Honorius boucheanus (Kunth) Holub, Ornithogalum nutans var. boucheanum (Kunth) Baker, Ornithogalum nutans subsp. boucheanum (Kunth) Hayek, Orithogalum chloranthum Sauter
Čeleď: Asparagaceae - chřestovité (dříve Hyacinthaceae - hyacintovité)
Status: C2

Popis: Vytrvalé, statné byliny s kulovitou až široce vejcovitou cibulí, často bez vedlejších cibulek a přímým, dužnatým stvolem. Obaly cibule jsou hnědé, nesrostlé. Listy jsou čárkovité až páskovité, často žlábkovité, s bílým středovým pruhem, kratší nebo stejně dlouhé jako stvol květenství. Květenství je válcovitý, poměrně hustý hrozen. Listeny v květenství jsou vejčitě kopinaté, blanité, na vrcholu dlouze zašpičatělé, delší než příslušné květní stopky. Květy jsou zvonkovitě rozestálé, s okvětními lístky na líci stříbřitě bílými a na rubu se zeleným středovým pruhem, který prosvítá i na lícovou stranu. Nitky tyčinek jsou zploštělé, po stranách se 2 zoubky, vnitřní tyčinky mají na rubu navíc lištu zakončenou zoubkem. Plodem je nicí vejcovitá tobolka. Semena jsou hnědočerná s šestibokými důlky.

Možná záměna: Velmi podobným druhem je snědek nicí (Ornithogalum nutans), který se liší zeleným pruhem okvětí neprosvítavým na lícovou stranu, nitkami na vnitřní straně bez lišty zakončené zoubkem a také chudším, jednostranným květenstvím.

Rozšíření:
Ponticko-panonský endemit, který se vyskytuje od pobřeží Černého moře na Ukrajině, v Moldávii a v Rumunsku, přes jižní Slovensko a Maďarsko, po Moravu a Dolní Rakousko, na jih zasahuje do Bulharska, Makedonie, Slovinska a severní Itálie. Populace v Polsku, Německu a Švýcarsku jsou považovány za nepůvodní.

V ČR se původní populace vyskytují pouze na jižní Moravě v okolí Bzence, Brna a Hustopečí. Na dalších místech na střední Moravě (např. Kroměříž, Znojmo, Třebíč) či v Čechách byl druh zavlečen či dokonce vysazen.

Ekologie: Světlomilný druh písčitých substrátů či spraší, který roste ve světlejších lesích (akátiny, okraje borů, vzácně dubohabřiny), na písčitých trávnících, ale také na okrajích polí a vinohradů nebo v příkopech.

Geofyt, který kvete v dubnu či na začátku května.

Ohrožení a ochrana: Druh se u nás vyskytuje poměrně vzácně, lokality na jižní Moravě se nachází na okraji svého areálu, navíc obvykle v nepříliš početných populacích. Proto je v Červeném seznamu veden jako druh silně ohrožený (C2).

Taxonomická poznámka: Snědek hřebenitý se poměrně snadno kříží se snědkem Kochovým (Ornithogalum kochii). Vzniklý hybrid (Ornithogalum × wildtii, na posledním obrázku) je morfologicky zhruba intermediární a pravděpodobně pouze sterilní. Na lokalitách se však dokáže udržovat pomocí tvorby velkého množství vedlejších cibulí. V rámci celého areálu druhu se vyskytuje pravděpodobně jen ve třech oddělených arelách – v severozápadním Maďarsku, na jižním Slovensku a na Moravě v okolí Bzence. V Maďarsku je tento hybrid právě díky schopnosti samostatně se šířit na lokalitách považován za samostatný druh.

 

 

 

Literatura:

Hrouda L. (2010): Ornithogalum L. – In: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 600–613.

Podpěra J. (1913): Nové rostliny květeny moravské. – Živa 23(8): 246.

Polgár S. (1928): Eine neue Ornithogalum-Art aus Ungarn. – Magyar Bot. Lápok 27: 19–25.