Ornithogalum kochii - snědek Kochův

25. 3. 2013 vytvořil Michal Hroneš

Ornithogalum kochii Parl. – snědek Kochův
Syn.: Ornithogalum umbellatum var. sylvestre Neilr., Ornithogalum gussonei var. kochii (Parl.) Beck, Ornithogalum tenuifolium subsp. kochii (Parl.) Aesch. et Gr., Ornithogalum gussonei subsp. kochii (Parl.) Suess., Ornithogalum umbellatum subsp. kochii (Parl.) Maire et Weill., Ornithogalum ortophyllum subsp. kochii (Parl.) Zahar.
Čeleď: Asparagaceae – chřestovité (dříve Hyacinthaceae – hyacintovité)
Status: běžný druh

Popis:
Lysé, vytrvalé, 10–30 cm vysoké byliny s vejcovitou až kulovitou cibulí, obvykle bez pacibulek, a 4–6 čárkovitými, žlábkovitě prohnutými listy dosahujícími svou délkou květenství. Květenství jsou chocholičnatá, s jednotlivými větvemi obvykle šikmo vzhůru odstálými a podepřenými čárkovitě kopinatými listeny. Okvětní lístky jsou bílé, za plného květu hvězdovitě rozložené, na bázi se obvykle nepřekrývající, na vrcholu tupě špičaté až špičaté, na rubu s nápadným zeleným pruhem. Tobolky jsou i za zralosti vzpřímené, široce obvejcovité, s 6 vždy po dvou nahloučenými žebry.

Možná záměna: Okruh snědku rozkladitého (O. umbellatum agg.) se od našich ostatních snědků pozná podle krátkých chocholičnatých květenství, tvořených mléčně bílými květy s okvětními lístky, které mají střední zelený pruh zřetelný pouze na rubu, a na vrcholu zúženými nitkami tyčinek. V rámci druhového agregátu se snědek Kochův pozná nejlépe podle nepřítomnosti pacibulek a poměrně drobného vzrůstu.

Rozšíření:
Druh s nedokonale známým areálem rozšíření, potvrzený je výskyt ve střední Evropě (od jihovýchodního Německa po Maďarsko), v severní Itálii, Slovinsku, Rumunsku, Bulharsku a severním Srbsku, avšak může zasahovat dále na jih a východ.

V ČR roste hojně v teplejších oblastech, s převahou lokalit na jižní Moravě, ve východních a středních Čechách.

Ekologie: Druh suchých a slunných stanovišť jako jsou křovinaté lesostepní stráně, písčiny, suché louky a pastviny, okraje světlejších lesů či mírně zasolené trávníky, často roste také na antropicky ovlivněných stanovištích, např. v akátinách či na ruderalizovaných trávnících.

Geofyt, který kvete na konci dubna a v květnu.

Taxonomická poznámka:
Okruh snědku rozkladitého (O. umbellatum agg.) je taxonomicky a nomenklatoricky značně komplikovanou skupinou. U nás je tento komplex zastoupen 3 druhy: diploidním O. kochii (2n=18), triploidním O. angustifolium (2n=27) a pentaploidním až hexaploidním O. umbellatum (2n=45 a 54). Další taxony tohoto komplexu se vyskytují v Mediteránu a západní Evropě. Pro O. kochii byla v dřívějších určovacích příručkách používána jména O. tenuifolium a O. gussonei, obě však patří taxonům, které na našem území nerostou.

 


Literatura:

Garbari F., Giordani A., Marcucci R. & Tomadore, N. (2003): The genus Ornithogalum L. (Hyacinthaceae) in Italy, XIV: towards a redefinition of infrageneric taxa, with new proposals. – Bocconea 16(1): 269-281.

Hrouda L. (2010): Ornithogalum L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 600–613.