Ornithogalum angustifolium - snědek chocholičnatý

26. 5. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Ornithogalum angustifolium Boreau – snědek chocholičnatý
Syn.: Ornithogalum umbellatum L., Ornithogalum umbellatum var. angustifolium (Boreau) Gren. & Godr., Ornithogalum umbellatum subsp. angustifolium (Boreau) P. D. Sell
Čeleď: Asparagaceae – chřestovité (dříve Hyacinthaceae – hyacintovité)
Status: NT

Popis: Vytrvalé, až 30 cm vysoké rostliny s protáhle kulovitou až hruškovitou hlavní cibulí v hnědých, srostlých obalech, ze které vyrůstají listy a stvol. Hlavní cibule je obklopena větším množstvím protáhlých pacibulek, které nesou sterilní niťovité listy, rostliny tak před rozkvětem (a často ještě při květu) vytvářejí dojem hustých trsů. Listy jsou čárkovité, zelené se stříbrným středovým pruhem na líci. Stvol je poměrně statný, nesoucí 3–12 květů v rozvolněném chocholíku. Okvětní lístky jsou bílé, za plného květu hvězdovitě rozložené, na bázi se obvykle mírně překrývající, na vrcholu tupě špičaté, na rubu s nápadným zeleným pruhem. Tobolky jsou široce obvejcovité, s 6 vždy po dvou nahloučenými nebo pravidelně rozestálými žebry.

Možná záměna: Snědek chocholičnatý patří do skupiny velmi podobných snědků s chocholičnatým květenstvím a relativně úzkými tmavě zelenými listy, které mají na líci stříbrný proužek. Vzhledem k velké plastičnosti nadzemních vegetativních i generativních orgánů, jsou tyto znaky téměř nepoužitelné k determinaci. Kromě cytologických charakteristik (viz Taxonomická poznámka), lze jednotlivé taxony nejlépe rozeznat podle morfologie cibulí a přítomnosti či nepřítomnosti pacibulek. Snědek chocholičnatý má cibuli obvykle protáhlou, alespoň 1,5× delší než širokou a v okolí hlavní cibule se v hustém trsu vyskytují protáhlé pacibulky, které jsou obvykle všechny olistěné. Podobný s. rozkladitý (O. umbellatum) má cibuli obvykle širší než dlouhou, uvnitř obalu hlavní cibule vyrůstají kulovité pacibulky, díky čemuž hlavní cibule vypadá nevzhledně a asymetricky, a v okolí hlavní cibule se vyskytuje poměrně velké množství kulovitých pacibulek, z nichž alespoň část tvoří listy. Posledním zástupcem této skupiny u nás je s. Kochův (O. kochii), který má kulovitou až mírně protáhlou cibuli a obvykle netvoří větší množství pacibulek nebo dceřiných cibulí.

Rozšíření: Především atlantská část Evropy na východ po Polsko, ČR a Rakousko. Východní hranice je nicméně vzhledem k taxonomickým nejasnostem nedokonale známa.

V ČR je výskyt soustředěn do pahorkatiny až podhůří středních, severních, jižních a východních Čech, na Moravě se prokazatelně vyskytuje na Přerovsku, Opavsku a Frýdecko-Místecku. Výskyty v panonském termofytiku uváděné v Květeně ČR jsou pravděpodobně mylné.

Ekologie:
Snědek chocholičnatý na našem území v minulosti rostl především jako polní plevel odkud však zcela vymizel. V současné době ho častěji nalezneme v ovsíkových loukách, v parcích a sadech a také na mezích a v travnatých okrajích cest. Vyhovují mu hutné, na živiny bohaté, čerstvě vlhké a mírně kyselé půdy.

Geofyt, který kvete v květnu.

Ohrožení a ochrana:
Jedná se o vzácnější, avšak pravděpodobně i často přehlížený druh, který je v současné verzi Červeného seznamu veden v kategorii téměř ohrožený (NT) a v dřívějších verzích ČS byl uveden jako druh ohrožený (C3).

Taxonomická poznámka: Jedná se o triploidního zástupce okruhu snědku rozkladitého (O. umbellatum agg.). V dřívější české floristické literatuře ho nalezneme pod jménem O. umbellatum, které je považováno za platné téměř v celé Evropě. Počínaje Květenou ČR je však pro tento taxon u nás používáno jméno O. angustifolium, které je mimo ČR považováno pouze za synonymum O. umbellatum. Naopak jméno O. umbellatum je v současné době u nás používáno pro penta- a hexaploidní rostliny, které by správně měly nést jméno O. divergens. Vzhledem k tomuto nomenklatorickému zmatení je velmi obtížné interpretovat starší publikovaná data.

 

 

Literatura:

Hrouda L. (2010): Ornithogalum L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 600–613.

Martínez-Azorín M., Crespo M. B. & Juan A. (2009): Nomenclature and taxonomy of Ornithogalum divergens Boreau (Hyacinthaceae) and related taxa of the polyploid complex of Ornithogalum umbellatum L. – Candollea 64: 163–169.

Prokešová M. (2019): Stanovištní nároky a fenologie zástupců okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum umbellatum agg.) v České republice. - Ms., 33 p. [Bak. práce; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UP, Olomouc]

Štolfová K. (2017): Cytogeografie a morfologie okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum umbellatum agg.) ve východní části střední Evropy. – Ms., 63 p. [Dipl. práce; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UP, Olomouc]