Orchis pallens - vstavač bledý

11. 2. 2018 vytvořil Michal Hroneš

Orchis pallens L. – vstavač bledý
Syn.: Androrchis pallens (L.) D. Tyteca & E. Klein, Orchis sulphurea Sims
Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité
Status: EN, §S, CITES

Popis: Vytrvalé byliny s kulovitými až vejcovitými hlízami a až 30 cm vysokou, v dolní části olistěnou lodyhou. Listy, vyrůstající obvykle po 3–6, jsou podlouhlé nebo obvejčité, na vrcholu obvykle tupé, na bázi pozvolna se zužující, šedozelené, bez skvrn na bázi. Květenství je v obrysu vejcovitý až téměř válcovitý, poměrně kompaktní klas. Listeny jsou kopinaté, špičaté, delší než příslušné semeníky. Květy jsou světle žluté, vonící po bezu, s postranními vnitřními lístky vytvářejícími neúplnou přilbu, pyskem v obrysu široce okrouhlým, na vrcholu trojlaločným a krátkou, tupou, válcovitou ostruhou. Tobolky jsou obvykle vřetenovité.

Možná záměna:
Nezaměnitelný druh české květeny. Vzácně může nastat záměna s žlutokvětým morfotypem prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina), od kterého se liší především kulovitými hlízami, listy vyrůstajícími jen ve spodní části lodyhy a vzhůru směřující ostruhou.

Rozšíření:
Druh s těžištěm areálu v jižní Evropě. Západní hranice areálu probíhá zhruba Pyrenejemi a západním podhůřím Alp, severní jižním a východním Německem, ČR a Slovenskem a na východě areál sahá přes Balkánský poloostrov a Turecko po západní Kavkaz. V rámci celého areálu se vyskytuje spíše roztroušeně až ostrůvkovitě.

V ČR má areál vstavače bledého nápadnou karpatskou tendenci. Naprostá většina historických i recentních lokalit jeho výskytu leží v karpatské části Moravy. Nejvíce lokalit se nachází v Bílých Karpatech, dále pak v Javorníkách, Hostýnských vrších a Chřibech. V Čechách je velmi vzácný, známý jen z několika málo lokalit.

Ekologie: Druh světlejších lesů a hájů, na bázemi bohatých, vlhčích substrátech, zejména bučin a suťových lesů. Vzácněji se vyskytuje také na přilehlých suchých trávnících. Květy jsou opylovány především čmeláky (Bombus).

Geofyt, který kvete v od konce dubna do konce května.

Ohrožení a ochrana: Vstavač bledý je jako světlomilný hájový druh ohrožen především změnami lesního hospodaření a zahušťováním stromového patra vlivem zvýšené depozice živin. Jedná se o zákonem chráněný druh v kategorii silně ohrožený. Jako ostatní orchideje je také veden v seznamu mezinárodní úmluvy o ochraně druhů CITES.

 

 

Literatura:

Kubát K. (2010): Orchis L. – In.: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 524–541.