Oberea oculata - kozlíček dvojtečný

18. 9. 2017 vytvořil Radim Gabriš

Oberea oculata (Linnaeus,1758) – kozlíček dvojtečný
Čeleď: Cerambycidae – tesaříkovití
Status: bežný druh

 

Popis: Délka 15-21 mm, tvar těla je typicky válcovitý s charakteristickým zbarvením. Hlava je černá, štít jasně oranžový se dvěma černými skvrnami, krovky modrošedě tomentované, spodek těla oranžový. Tykadla jsou černá, nepřesahují délku těla, nohy oranžové.

 

Možná záměna: Díky charakteristickému zbarvení je záměna možná snad jen s blízce příbuzným druhem kozlíčkem (Oberea pupillata) se žlutým štítem a skvrnkami po jeho bocích, žije na zimolezech (Lonicera spp.). Velmi podobné zbarvení má i kozlíček (Phytoecia affinis), nemá však natolik válcovité tělo a krovky se ke konci výrazněji zužují, vyvíjí se v různých druzích mrkvovitých rostlin (Apiaceae).

 

Rozšíření: Západopalearktický druh.

 

V České republice se vyskytuje od nížin do hor v místech s výskytem živných rostlin.

 

Biologie a ekologie: Žije na různých druzích širokolistých vrb, zejména pak vrby jívy (Salix caprea), v břehových porostech, na okrajích lesů a cest a porostech náletových dřevin. Dospělci se vyskytují od června do srpna na listech a větvičkách, kde se živí pletivem listů a mladou kůrou. Vajíčka jsou kladena do živých větviček či slabých kmínků, larva vykusuje podélnou chodbu pod kůrou a postupně proniká až do dřenové části Vývoj je zpravidla dvouletý, délka však vždy závisí na souboru řady podmínek prostředí.

 

 

Literatura:

 

Heyrovský L. & Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSSR 5., Kabourek, Zlín, 368 pp.

 

Sláma M.E.F. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice, 383 pp.