Nuctenea silvicultrix - křižák rašelinný

20. 5. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1844) – křižák řašelinný

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 6–10 mm (hlavohruď 2,5–4,5 mm). Celé tělo je nápadně zploštělé. Hlavohruď je tmavě šedá až šedohnědá se světlejšími chloupky. Zadeček je oválně zploštělý s nápadným tmavým foliem (laločnatou skvrnou), která je lemována kontrastním světlým páskem. Spodní strana těla je tmavá se dvěma světlými skvrnami na zadečku. Nohy jsou tmavé se světlým proužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s daleko hojnějším křižákem podkorním (Nuctenea umbratica), který je větší, laloky skvrny má zaoblené a nemá kolem ní kontrastní světlé lemování.

 

Rozšíření: Holearktický druh – Evropa (střední a severní Evropa), Asie a Severní Ameriky.

 

V ČR velmi vzácný druh, který je známý jen několika rašelinišť na Šumavě, z Českého lesa, Rejvízu a z Českolipska a Krušných hor. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák žije na stojících mrtvých a starších jehličnanech na rašeliništích a v řašelinných lesích, převážně ve vyšších polohách. Tká si kolovité sítě mezi větvemi a ukrývá se v blízkosti sítě obvykle pod odchlíplou kůrou nebo na kůře. Díky svému zbarvení je na kůře dobře maskován. Aktivní je zejména v noci. Kokon samice ukrývá pod kůrou v blízkosti sítě. S dospělci se setkáme od dubna do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Druh s úzkou vazbou na řašelinné biotopy s dostatkem mrtvých stojících a starých stromů. Díky své vazbě je v Červeném seznamu zařazen jako druh ohrožený (EN).    

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.