Nuctenea umbratica - křižák podkorní

7. 3. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) - křižák podkorní

Čeleď: Araneidae - křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velký křižák, velikost těla až 16 mm (hlh. u samců 3,5-4mm, u samic 5-6mm). Hlavohruď i zadeček jsou nápadně ploché - přizpůsobené životu pod kůrou. Hlavohruď je široká, tmavě hnědé barvy. Na plochém zadečku je velká laločnatá skvrna ohraničená světlou linkou (ta nemusí být vždy patrná). Spodní strana zadečku je tmavě hnědá až černá s dvěma bílými skvrnami. Nohy jsou pruhované, dobře patrné zejména u mladých jedinců a samců. Celé tělo je jemně ochlupeno.

 

Možnost záměny: Díky plochému tělu je mezi našimi křižáky jen těžko zaměnitelný, splést si ho můžeme snad jen s příbuzným a podobným druhem křižákem rašelinným (Nuctenea silvicultrix) - ten se mimo pohlavní orgány liší také tím, že má linku ohraničující laločnatou skvrnu na zadečku výrazně širší a vždy bílou, tento druh  je však u nás  vzácný a vyskytuje se jen na horských a podhorských rašeliništích.

 

Rozšíření: Palearktický druh (Evropa, Asie) - téměř celá Evropa.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: S křižákem podkorním se setkáme v různých typech lesů, kde je vázaný na staré stromy, pod jejichž odumřelou kůrou se ukrývá. Mimo les se s ním setkáme také často v okolí lidských sídel, na dřevěných konstrukcích, plotech, kůlnách apod. Křížák podkorní si staví typické kolovité sítě, na kterých číhá v noci na hmyz. Síť je vždy blízko úkrytu a středové signální lanko vede pod kůru či škvíry mezi prkny, kde se křižák přes den ukrývá. Plochý bílý kokon vytváří samice pod kůrou. Vývoj je víceletý , jak s dospělci tak s mladými jedinci se můžeme setkat i v zimě při odloupnutí kůry, kde hojně zimují.

 

nuctenea_umbratica1 nuctenea_umbratica2 nuctenea_umbratica3

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.