Nothorhina punctata - tesařík

9. 11. 2017 vytvořil Filip Trnka

Nothorhina punctata (Fabricius, 1798) – tesařík
Syn.: Nothorhina muricata (Dalman, 1817)
Čeleď: Cerambycidae – tesaříkovití
Status: CR

 

Popis: Velikost těla 7–12 mm. Tělo úzké ploché a paralelní. Tykadla tenká, nedosahující poloviny těla. Zbarvení těla hnědé až načervenalé. Nohy a tykadla červenavá nebo rezavá. Spodní strana těla rezavě červená. Povrch těla hustě a krátce ochlupený.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, Kazachstán, Turecko, Sibiř a Japonsko.

 

V ČR lokální velmi vzácný druh zjištěný na nemnoha lokalitách ve středních a jižních Čechách a vzácně na jižní Moravě (Bzenecko, Podyjí). Historické údaje také ze severních Čech.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od června do července s maximem v polovině června až počátkem července. Tento tesařík obývá různé biotopy, kde rostou soliterní borovice lesní (Pinus sylvestris), často se jedná o hráze rybníků, stromořadí, okraje lesa, skalní bory nebo písčiny. Imaga žijí velmi skrytě, přes den se schovávají ve štěrbinách a pod šupinkami kůry, aktivují především v noci. Vzácněji dospělci aktivují i během parných dní. Brouci dokáží hlasitě stridulovat. Vývoj larev probíhá v borce na rozhraní živé a odumřelé kůry. Chodby, které larvy vykousávají, jsou ucpané jemnou drtí a exkrementy. Je udáván jednoletý nebo dvouletý vývoj, larvy přezimují a kuklení probíhá na jaře.

 

Ohrožení a ochrana: Tento tesařík není chráněn zákonem, ale je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Ohrožení spočívá v odstraňování starých stromů na lesních okrajích nebo soliterů, případně zarůstání vhodných stromů náletem a zastíněním. Lokality s výskytem tohoto druhu by měly být přísně chráněny. Vhodný management je výřez náletu a ponechávání starších solitérních osluněných borovic.

 

 

Literatura:

 

Heyrovský L. & Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSSR 5., Kabourek, Zlín, 368 pp.

 

Sama G. (2002): Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranean area. Part 1. Northern and Central Europe. Kabourek, Zlín, 173 pp.

 

Sláma M.E.F. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice, 383 pp.