Noterus crassicornis - vlhkomil

22. 8. 2023 vytvořil Adam Bednařík

Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776) – vlhkomil

Čeleď: Noteridae – vlhkomilovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 3,5–4,2 mm. Krovky, štít i hlava včetně tykadel jsou spíše tmavě rezavě zbarvené s duhovým kovovým leskem.  Tečkování krovek obvykle vytváří v jejich přední části nepravidelné řady. Charakteristické pro tento rod jsou výrazné špičaté výběžky na zadních kyčlích. Přední část prosterna je vypouklá, ale nevybíhá v kýl. Tykadla samců jsou nejširší v místě 5. a 6. článku, přičemž 5. článek je dvakrát delší než 6. článek.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytují dva druhy rodu Noterus. Odlišit je od sebe lze při pozorování pod lupou pomocí kombinace několika znaků. N. crassicornis je menší než N. clavicornis. Prosternum N. clavicornis vybíhá v kýl a pátý článek tykadla samců je stejně dlouhý jako šestý článek. Dále se liší tečkováním v přední části krovek, které zde u N. crassicornis vytváří nepravidelné řady. Samce obou druhů proto nejlépe rozeznáme podle znaků na tykadlech, ale u samic je nutné se zaměřit na tvar prosterna.

 

Rozšíření: Areál výskytu sahá téměř přes celou Evropu až na Sibiř. Druh však chybí na Pyrenejském poloostrově.

 

V ČR se jedná o hojný druh rozšířený na celém území.

 

Biologie a ekologie: Druh s širokou ekologickou valencí osídlující rozmanité typy stojatých vod. Preferuje permanentní vodní plochy s bohatě rozvinutou vegetací a vrstvou rozkládajícího se organického materiálu. Dospělci jsou dobří plavci, ale nejčastěji je nalezneme mezi ponořenou vegetací, často i mezi rozkládajícím se rostlinným materiálem. Živí se převážně dravě a jsou aktivní od jara do podzimu. Přezimují mimo vodní prostředí. Larvy se často zahrabávají mezi kořeny mokřadní vegetace, kde nabodávají zadečkem kořeny či stonky rostlin za účelem získání kyslíku. Larvy se živí pravděpodobně převážně detritem a mrtvým hmyzem.

 

 

 

 

Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Straka M & Sychra J (2007): Coleoptera. Determinační kurz makrozoobentosu. MS Brno. 96 pp.

 

Holmen M (1987): The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. I. Gyrinidae, Haliplidae, Hygrobiidae and Noteridae. Fauna Entomologica Scandinavica, Volume 20. E. J. Brill / Scandinavian Science Press Ltd. Leiden, Copenhagen. 168 pp.

 

UK beetles (n.d.): Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/noterus-crassicornis (08/2023)