Noterus clavicornis - vlhkomil

29. 6. 2023 vytvořil Adam Bednařík

Noterus clavicornis (DeGeer, 1774) – vlhkomil

Čeleď: Noteridae – vlhkomilovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 4–5 mm. Krovky, štít i hlava včetně tykadel jsou rezavě zbarvené s duhovým kovovým leskem.  Tečkování krovek je v jejich přední části rozptýlené, netvoří řady. Charakteristické pro tento rod jsou výrazné špičaté výběžky na zadních kyčlích. Přední část prosterna vybíhá v kýl. Tykadla samců jsou rozšířené, přičemž 5. a 6. článek jsou stejně dlouhé. Na 10. článku tykadla samců je výrazný zaoblený výstupek.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytují dva druhy rodu Noterus. Odlišit je od sebe lze při pozorování pod lupou pomocí kombinace několika znaků. Noterus crassicornis je menší, prosternum nevybíhá v kýl, pátý článek tykadla samců je dvakrát delší než šestý článek a zároveň je zde tykadlo nejširší. Dále se liší tečkováním v přední části krovek, které zde u N. crassicornis vytváří nepravidelné řady. Samce obou druhů proto nejlépe rozeznáme podle znaků na tykadlech, ale u samic je nutné se zaměřit na tvar prosterna.

 

Rozšíření: Areál výskytu se rozprostírá přes celou Evropu až do střední Asie.

 

V ČR se jedná o hojný druh rozšířený na celém území.

 

Biologie a ekologie: Druh s širokou ekologickou valencí osídlující rozmanité typy stojatých vod, vzácně i pomalé úseky tekoucích vod. Preferuje permanentní vodní plochy s rozvinutou vegetací a vrstvou rozkládajícího se organického materiálu. Dospělci jsou dobří plavci, ale nejčastěji je nalezneme mezi ponořenou vegetací, často i mezi rozkládajícím se rostlinným materiálem. Živí se převážně dravě a jsou aktivní od jara do podzimu. Larvy se často zahrabávají mezi kořeny mokřadní vegetace, kde zadečkem nabodávají kořeny či stonky rostlin za účelem získání kyslíku. Larvy se pravděpodobně živí převážně detritem a mrtvým hmyzem.

 

 

 

 

Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Straka M & Sychra J (2007): Coleoptera. Determinační kurz makrozoobentosu. MS Brno. 96 pp.

 

Holmen M (1987): The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. I. Gyrinidae, Haliplidae, Hygrobiidae and Noteridae. Fauna Entomologica Scandinavica, Volume 20. E. J. Brill / Scandinavian Science Press Ltd. Leiden, Copenhagen. 168 pp.

 

UK beetles (n.d.): Noterus clavicornis (DeGeer, 1774). URL:

https://www.ukbeetles.co.uk/noterus-clavicornis (06/2023)