Nemobius sylvestris - cvrček lesní

23. 8. 2017 vytvořil Stanislav Rada

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) – cvrček lesní 

Čeleď: Gryllidae – cvrčkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný cvrček s délkou těla 7–11 mm. Brachypterní druh, krytky samců dosahují přibližně do poloviny zadečku, krytky samic pouze do třetiny zadečku. Holeně zadních nohou jsou opatřeny třemi páry dlouhých trnů. Samice mají dlouhé tenké kladélko. Zbarvení je černohnědé. Na čele je charakteristická světlá skvrna ve tvaru obráceného „Y“.

 

Možná záměna: Podobný je cvrček malý (Modicogryllus frontalis), který je tmavší a na čele má místo světlého „Y“ světlou příčnou pásku. Cvrček pobřežní (Pteronemobius heydenii) je drobnější, tmavší, s delšími krytkami a bez kresby na čele; kromě toho je vázán na mokřadní biotopy.

 

Rozšíření: Západní a střední Evropa, severní Afrika. V Evropě je rozšířen od Španělska a jižní Británie přes Francii a severní Itálii do střední Evropy. Západní hranice rozšíření probíhá Slovenskem a Polskem. Na Slovensku jen v západní části státu, v Polsku velmi vzácný.

 

V ČR v nížinách až pahorkatinách, lokálně hojný.

 

Biologie a ekologie: Cvrček lesní žije zejména ve světlých listnatých lesích, nejčastěji dubových. Obývá také lesostepi nebo bory. Poměrně teplomilný druh. Samice kladou vajíčka do půdy. Vajíčka přezimují a líhnou se od června, nymfy během vývoje dále dvakrát přezimují a procházejí celkem osmi instary. Dospělci se objevují od května a přežívají až do prvních mrazů, nejhojnější jsou v srpnu. Jsou všežraví. Samci se ozývají během dne i v noci pronikavou stridulací, nahrávka zde.

 

   

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.