Modicogryllus frontalis - cvrček malý

20. 11. 2010 vytvořil

Modicogryllus frontalis (Fieber, 1845) - cvrček malý

Čeleď: Gryllidae - cvrčkovití

Status: NT

 

Popis: Velikost těla 11-12 mm, délka krytek 3,5-7,5. Zbarvení černo-hnědé, krytky černé stejně tak hlava. Na čele a na temeni světlý příčný proužek. Křídla často chybí, vzácně jsou vyvinutá, krytky sahají přibližně do poloviny zadečku. Kladélko samiček je dlouhé 3,6-7,5 mm.

 

Rozšíření: Od Francie přes velkou část jižní Evropy, areál zasahuje do jižní části střední Evropy. Rozšířen až do západní Asie.

V ČR pouze ve středních Čechách a na jižní Moravě.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do pozdního léta, zdržují se především na suchých místech jako jsou biotopy stepní až lesostepního charakteru a úhory. Sekundárně obsazují také bývalé lomy, pískovny a cihelny. Dospělci jsou aktivní ve dne.

 

Ohrožení a ochrana: V ČR poměrně vzácný druh. Lokálnost výskytu je dána především mizejícími biotopy, populace jsou v krajině velmi fragmentované.

 

Autor: Filip Trnka