Muscari tenuiflorum - modřenec tenkokvětý

21. 8. 2017 vytvořil Michal Hroneš

Muscari tenuiflorum Tausch – modřenec tenkokvětý
Syn.: Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr., Comus tenuiflorus (Tausch) Dostál, Bellevalia tenuiflora (Tausch) Nyman
Čeleď: Asparagaceae – chřestovité (dříve Hyacinthaceae – hyacintovité)
Status: C2, §3

Popis: Vytrvalé byliny s široce vejcovitou, na průřezu bělavou cibulí uloženou v hnědavých obalech a 3 až 7 čárkovitými listy. Stvol je oblý, zelený, 30–60 cm vysoký. Květy, vyrůstající po 30 až 60 v úzce válcovitém hroznu, jsou dvojího typu – horní sterilní, modrofialové a spodní fertilní, válcovitě baňkovité, s okvětní trubkou šedomodrou až šedohnědou a okvětními cípy černými, vytvářejícími tmavý kroužek okolo ústí květu. Tobolky jsou obvejcovité, na průřezu trojhranné, ukrývající černá semena.

Možná záměna:
Od velmi podobného běžnějšího modřence chocholatého (Muscari comosum) se liší především tmavými okvětními cípy a kratšími květními stopkami.

Rozšíření:
Druh s rozsáhlým areálem, jehož těžiště se nachází ve východním Středozemí. Víceméně souvislý areál sahá od severní Panonie (j. Morava, sv. Rakousko, j. Slovensko, s. Maďarsko), přes sever Balkánského poloostrova a Turecko po Kavkaz a Írán, v Rumunsku se vyhýbá Karpatům a zasahuje až na střední Ukrajinu. Izolované arely výskytu jsou známy z Čech, ze středního Německa (Durynsko) a střední Itálie.

V ČR se vyskytuje pouze v nejsušších oblastech, zejména na nejjižnější Moravě na Pavlovských vrších a v Hustopečské pahorkatině a v Čechách v Českém středohoří, Českém krasu a v okolí Prahy.

Ekologie:
Modřenec tenkokvětý se vyskytuje na suchých xerotermních stanovištích s mělkým, na živiny bohatým půdním profilem na podkladech s bazickou reakcí (vápenec, spraš). K typickým biotopům jeho výskytu patří skalní stepi, výslunné trávníky, křovinaté stráně a okraje světlých listnatých lesů. Je považován za indikátor primárních, člověkem neovlivněných stanovišť.

Ohrožení a ochrana:
Modřenec tenkokvětý je ohrožen zejména destrukcí stanovišť a také případným trháním a přesazováním rostlin do zahrad. V Červeném seznamu je veden jako druh silně ohrožený a patří také mezi zvláště chráněné druhy české květeny v kategorii ohrožený. Vzhledem k tomu, že obývá především přirozené stepní trávníky, je naprostá většina lokalit jeho výskytu chráněna maloplošnými chráněnými územími, případně leží v chráněných krajinných oblastech.

 


Literatura:

Herrmann N., Weiss G. & Durka W. (2006): Biological flora of Central Europe: Muscari tenuiflorum Tausch. – Flora 201: 81–101.

Hrouda L. (2010): Muscari Mill. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 634–640.