Muscari comosum - modřenec chocholatý

8. 7. 2017 vytvořil Michal Hroneš

Muscari comosum (L.) Mill. – modřenec chocholatý
Syn.: Hyacinthus comosus L., Leopoldia comosa (L.) Parl., Comus comosus (L.) Dostál, Muscari constrictum Tausch, Muscari pyramidale Tausch
Čeleď: Asparagaceae – chřestovité (dříve Hyacinthaceae – hyacintovité)
Status: C3

Popis: Vytrvalé byliny s vejcovitou, v hnědých obalech uloženou, na průřezu narůžovělou cibulí a 3-6 čárkovitými, žlábkovitými listy s kápovitou špičkou. Stvol je v průřezu oblý, zelený, 40-70 cm vysoký. Květenství je hrozen s 30 až 100 květy, zpočátku kuželovitý, kompaktní, později válcovitý, řídký. Horní květy jsou sterilní, modré, modrofialové nebo vzácně bílé, obvejcovité až kulovité, vytvářející na vrcholu květenství „chocholku“, spodní květy fertilní, baňkovité, hnědavé až hnědofialové, okvětní cípy světlejší, žlutozelené až žlutavé, vyrůstající na dlouhých stopkách. Tobolky jsou vejcovité, na průřezu trojúhelníkovité, ukrývající černá semena.

Možná záměna: Podobným druhem je modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), od kterého se modřenec chocholatý liší především barvou okvětních cípů (zelené vs. černé), delšími květními stopkami, a barvou vnitřních vrstev cibule.

Rozšíření: Evropský druh s centrem rozšíření v oblastech okolo Středozemního moře, který roste od Blízkého východu a severní Afriky po střední Polsko a Německo. V mnoha oblastech střední Evropy se vyskytuje jako archeofyt.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně v teplejších oblastech termofytika a mezofytika, zejména na jižní a střední Moravě, ve středních Čechách, v Bílých Karpatech. Ve vyšších polohách se vyskytuje především jako pozůstatek jeho historického výskytu jako plevele v polích. Naopak zcela chybí v oblastech s kyselým podložím.

Ekologie: Druh slunných stanovišť na bazických podkladech. Roste především na suchých loukách, na travnatých a křovinatých stráních, na písčinách, ve vinících, v akátinách a světlých doubravách, v minulosti také jako polní plevel.

Geofyt, který kvete v červnu a červenci.

Význam: Modřenec chocholatý se v minulosti hojně rostl, především ve vyšších polohách, také jako málo nebezpečný polní plevel. V průběhu druhé poloviny 20. století však vlivem změny hospodaření z polních kultur vymizel a dnes se s ním lze setkat pouze na náhradních stanovištích poblíž polí (meze, křovinaté lemy). Jedná se o dekorativní rostlinu, která je však pěstována poměrně vzácně.

 

 

Literatura:

Hrouda L. (2010): Muscari Mill. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 634–640.