Metellina merianae - meta jeskynní

17. 3. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Metellina merianae (Scopoli, 1763) – meta jeskynní

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Větší pavouk, délka těla až 1213 mm (hlavohruď 3,7–4 mm). Hlavohruď světle hnědá s tmavým pruhem uprostřed, který se rozvětvuje. Zadeček u samic velký oválně vejčitý. Zbarvení zadečku je šedé až šedohnědé s drobnými tmavými skvrnkami. Vzácně se vyskytují i jedinci se světlým proužkem na zadečku. Nohy světlé hnědé, tmavě proužkované, první dva páry výrazně delší než zadní.

 

Možnost záměny: Záměna možná s metou temnostní (Meta menardi), která je však obvykle větší a má jiné zbarvení. Zaměnit ji lze, zvláště nedospělé jedince i s ostatními druhy rodu Metellina, ty jsou však menší a obývají jiná stanoviště. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh, areál rozšíření zasahuje až do Gruzie a Afganistánu.

 

V ČR hojně po celém území, od nížin do hor, nejvíce ve středních polohách a členitých oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Meta jeskyní je vázána na skály, stinná a tmavá údolí potoků a řek, kamenné sutě, ústí jeskyní a druhotně obývá také ústí štol, sklepy, studny a tunely. Staví si kolové sítě na stěnách někdy také mezi vysokou vegetací na tmavých místech. Žlutobílý kokon zavěšuje v blízkosti sítě. S dospělci se můžeme setka po celý rok.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.