Metellina merianae - meta jeskynní

17. 3. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Metellina merianae (Scopoli, 1763) – meta jeskynní

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Větší pavouk, velikost těla až 13 mm (hlh. 3,7–4 mm). Hlavohruď světle hnědá s tmavým pruhem uprostřed, který se rozdvojuje a vytváří tak dvě světlé skvrnky. Zadeček u samic velký oválný až kulovitý. Zbarvení zadečku je šedé s drobnými tmavými skvrnkami či načervenalým odstínem.  Nohy světlé proužkované, první dva páry výrazně delší než zadní.

 

Možnost záměny: Záměna možná s ostatními druhy rodu Metellina, ty jsou však menší a obývají jiná stanoviště. K upřesnění determinace se porovnávají pohlavní orgány.

 

Rozšíření: Evropa , zasahuje až do Gruzie a Afganistánu.

 

V ČR po celém území, na vhodných lokalitách hojně.

 

Biologie a ekologie: Meta jeskyní je vázána na stinná údolí potoků s množstvím kamenné sutě, druhotně obývá také pukliny ve skalách, menší jeskyně a ústí štol. Bionomie je podobná jako u mety temnostní (Meta menardi), s tímto druhem, také někdy obývá stejné biotopy.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.