Metellina mengei - meta Mengeho

13. 6. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Metellina mengei (Blackwall, 1869) – meta Mengeho

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,5–6 mm (hlavohruď 1,5–2,5 mm). Hlavohruď je světle hnědá až žlutohnědá s tmavším vidlicovitě rozbíhajícím se středovým proužkem. Zadeček je vejčitý v zadní části se zužuje, zbarvení je hnědý, na bocích se světlými skvrnami, na hřbetní straně a světlou křížovitou kresbou. Nohy jsou žlutohnědé s nepravidelným tmavým kroužkováním. Samci jsou subtilnější než samice.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zástupci rodu Metellina (v ČR 3 druhy). Zvláště s velmi podobnou metou podzimní (M. segmentata), která má méně kontrastní kresbu na zadečku a její samci nemají na předních nohách prodloužené chloupky. Většina jedinců tohoto druhu však dospívá až v pozdním létě a na podzim (meta Mengeho na jaře). Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů. Meta jeskynní (M. merianae) je výrazně větší, má tmavší zbarvení a své sítě si staví na zastíněných tmavých místech.

 

Rozšíření: Evropský druh, široce rozšířen zejména v mírném pásu Evropy a východním pobřeží Černého moře.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do podhůří. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie: Meta Mengeho žije na různých nelesních biotopech, jako jsou louky, okraje cest a lesů, paseky, remízky, břehové porosty, někdy i v podrostu světlých lesů. Žije na vyšší bylinné vegetaci a keřích, kde si vytváří kolové sítě. Kolem jejich sítí se srocují samci, kteří čekají, až samice chytí nějakou kořist, jakmile ji požírá, přistoupí a snaží se pářit, snižují tak riziko napadení samicí. S dospělci se setkáme zejména od dubna do července.

 

Tento druh byl pojmenován podle významného německého arachnologa a entomologa Franze Antona Mengeho (1808–1880).

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.