Mesochelifer ressli - štírek podkorní

29. 5. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Mesochelifer ressli Mahnert, 1981 – štírek podkorní

Čeleď: Cheliferidae – štírkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Velký druh štírka, délka těla 3,5–4,5 mm. Tělo je zploštělé. Hlavohruď je delší než širší, matná s drobnými hrbolky, tmavě hnědá až červenohnědá. Oči jsou vyvinuty a jsou poměrně velké. Klepítkovitá makadla jsou delší než tělo, jsou poměrně úzká a protáhlá, zbarvení makadel je světle červenohnědé s výrazně tmavším klepítkovým článkem. Zadeček je protáhlý, zploštělý s nerozdělenými články, zbarvení zadečku je hnědé až červenohnědé, o něco světlejší než hlavohruď a makadla. Zadečkové články mají po stranách špičatý kýl. Nohy jsou poměrně dlouhé, hnědočervené.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy čeledi Cheliferidae (v ČR 3 druhy), u nás zejména se vzácnějším štírkem podkorním (Chelifer cancroides), který se kromě mikroskopických znaků a počtem chloupků na chelicerách, liší také stejnobarevnými prsty klepítkovitého makadla. Třetí náš druh čeledi, štírek Latreillův (Dactylochelifer latereillei) je celkově tmavší, má protáhlejší zadeček a robustnější klepítkovitá makadla.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířen ve střední Evropě a Itálii, udáván však také z Kazachstánu.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně však po celém území, zejména v nižších polohách. Dříve brán jako vzácný, ale ukazuje se, že byl spíš přehlížen. Znám je např. z Litovelského Pomoraví, Třeboňska, Podyjí, Středních Čech nebo Železných hor.

 

Biologie a ekologie: Štírek podkorní žije v různých typech světlých lesů, v alejích a parcích. Žije skrytě pod šupinami kůry na kmenech stromů, zejména borovic (Pinus), vzácněji i jiných jehličnanů (modřín, smrk) a dalších dřevin (např. platany). Aktivní je zvláště v noci, kdy vylézá z úkrytů ve štěrbinách kůry. S dospělci se setkáme po celý rok, i během zimy. Na zimu si snovají kruhovitý úkryt pod šupinkami kůry, ve kterém přezimují.

 

Pojmenován je podle rakouského zoologa Franze Ressla (1924–2011).

 

 

Literatura: 

 

Christophoryová J., Šťáhlavský F. & Fedor P. (2011): An updated identification key to the pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Czech Republic and Slovakia. Zootaxa 2876: 35–48.

 

Christophoryová, J., Jajcayová, D. & Krajčovičová, K. (2017): Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) living in tree microhabitats in Slovakia. Klapalekiana 53: 283–297.

 

Hauser, E. (1990): Ein Phoresie-Nachweis beim Pseudoskorpion Mesochelifer ressli Mahnert (Cheliferidae) mit der "Nonne" Lymantria monacha L. (Lep., Lymantriidae) im Bezirk Steyr (Oberöstereeich). Steyrer Entomologenrunde 24: 62–66.

 

Mahnert, V. (1981): Mesochelifer ressli n. sp., eine mit Chelifer cancroides (L.) verwechselte Art aus Mitteleuropa (Pseudoscorpiones, Cheliferidae). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 61: 47–53.