Tegenaria silvestris - pokoutník lesní

15. 2. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Tegenaria silvestris - pokoutník lesní

Čeleď: Agelenidae - pokoutníkovití

Status: běžný druh

 

 

Popis: Menší druh pokoutníka, délka těla 8 mm (hlh. 2,5-3,5 mm). Zbarvení hnědavé s tmavšími skvrnkami. Hlavohruď světle hnědá s dvěma laločnatými páskami. Sternum je srdcovitého tvaru, uprostřed příčně rozděleno světlou páskou, na každé straně jsou 3 světlé skvrnky. Na zadečku jsou dvě světlé skvrny, které se táhnou až ke konci zadečku a tvoří kopinatý proužek. Nohy jsou dlouhé hnědavé s tmavými kroužky.

 

Možná záměna: Záměna je možná s pokoutníkem polním (Tegenaria campestris), který je velmi podobný. Liší se mimo jiné proužky na hlavohrudi, které tvoří hvězdu. Také jej můžeme zaměnit s mladými jedinci pokoutníka stájového (Tegenaria ferruginea), který žije především synantropně - v okolí lidských obydlí. K přesnému určení je nutné porovnat pohlavní orgány.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh, zejména ve vyšších polohách.

 

Biologie a ekologie: Pokoutník lesní, jak už název napovídá žije v lesích, v oblibě má suťové lesy, ale vyskytuje se i  v obyčejné smrkové monokultuře. Pokoutník lesní si tká drobné síťky u pat stromů a mezi kameny. Z plachtovité sítě vede pavučinová trubička přímo do úkrytu, nejčastěji pod kámen, kus kůry apod. S dospělci se setkáme již od února.

 

malthonica_silvestris1 malthonica_silvestris2 malthonica_silvestris3

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.