Tegenaria ferruginea - pokoutník stájový

13. 8. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Tegenaria ferruginea  – pokoutník stájový

Čeleď: Agelenidae – pokoutníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Poměrně velký pavouk o délce těla 9-15 mm (hlh. 4-6 mm). Hlavohruď je hruškovitého tvaru, světle hnědě zbarvená se dvěma tmavými laločnatými pruhy. Zadeček je oválně protáhlý, hnědý až hnědočervený se žlutavými skvrnami. Celé tělo je hustě ochlupeno. Nohy jsou poměrně dlouhé, tmavě skvrnité.

 

Možná záměna: Podobný, avšak menší je pokoutník lesní (T. silvestris). Na otevřených biotopech a ve světlých lesích žije pokoutník polní (T. campestris), ten je také celkově menší a má jinou kresbu na hlavohrudi. Přesné určení je podle kopulačních orgánů. V budovávh se vyskytuje obvykle jen pokoutník stájový. 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tento pokoutník obývá světlé lesy, sutě, skalní města, lomy a často se s ním setkáme také v hospodářských budovách (kůlny, stáje, stodoly) či zahradách a parcích. Vytváří velké husté plachtovité sítě mezi kameny, v dutinách stromů a v budovách mezi trámy či v rozích. Aktivní je v noci, kdy vyčkává v trubicovitém ústí sítě na kořist. S dospělci se setkáme obvykle od května do října.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.


 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.