Macrargus rufus - plachetnatka rudohnědá

5. 2. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Macrargus rufus (Wider, 1834) – plachetnatka rudohnědá

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 3–4,5 mm (hlavohruď 1,5–2 mm). Hlavohruď je hnědočervená. Zadeček je oválný, tmavě hnědý až šedohnědý, mírně lesklý, bez kresby. Nohy jsou hnědočervené, tarzy nohou jsou tmavší.

 

Možná záměna: Záměna je možná s několika dalšími „hnědočervenými“ plachetnatkami, např. s některými zástupci rodu Centromerus. Podobná velmi hojná plachetnatka lesní (C. sylvaticus), která obývá také rozmanité lesní biotopy, je subtilnější a má světlejší hlavohruď. Náš druhý zástupce rodu Macrargus, plachetnatka Carpenterova (M. carpenteri), má žlutější hlavohruď a je vzácným obyvatelem borových lesů. Spolehlivě je odlišíme podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh, obývá téměř celou Evropu (chybí na Iberském poloostrově a v jihovýchodním Středomoří).

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka rudohnědá žije v listnatých i jehličnatých lesích. Typická je např. pro smíšené lesy středních poloh. Žije v listovém opadu a v mechu, kde si tká drobné plachetkovité sítě, do kterých chytá drobné členovce (např. chvostoskoky). S dospělci se setkáme po celý rok.

 

  

 

Litertura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.