Centromerus sylvaticus - plachetnatka lesní

4. 11. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) – plachetnatka lesní

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2,5–4 mm (1–2 mm). Hlavohruď je hnědožlutá, lesklá. Zadeček je oválný, šedohnědě zbarvený. Nohy a makadla jsou hnědožluté.

 

Možná záměna: Záměna je možná s jinými plachetnatkami, zvláště z rodu Centromerus (v ČR 17 druhů). Podobná je také poněkud větší plachetnatka rudohnědá (Macrargus rufus). Ke spolehlivému určení je nutné porovnat kopulační orgány.

 

Rozšíření: Holearktický druh – téměř celá Evropa, severní část Asie a Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor. Je to náš nejběžnější zástupce rodu Centromerus.

 

Biologie a ekologie: Tato plachetnatka obývá různé typy listnatých a smíšených lesů, od vlhkých lužních lesů až po sušší doubravy. Patří mezi nejhojnější pavouky v listovém opadu listnatých lesů. Méně početně se vyskytuje také na nelesních biotopech. Žije v listovém opadu, mechu, pod kusy dřeva a pod kameny, kde si vytváří drobné síťky, do kterých chytá drobné členovce. S dospělci se setkáme téměř po celý rok, někdy i v zimě. Nejpočetnější bývá obvykle v podzimních měsících.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.