Listera ovata - bradáček vejčitý

23. 11. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Listera ovata (L.) R. Br. – bradáček vejčitý

Syn.: Ophrys ovata L., Helleborine ovata (L.) F. W. Schmidt

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: C4, CITES

 

Popis: Bylina s přímou, světle zelenou, žláznatě pýřitou lodyhou vysokou 25-60 cm. Listy dva (výjimečně v jiném počtu), téměř vstřícné, široce vejčité, tupě špičaté, masité, lysé, matně lesklé. Květenstvím je přímý, mnohokvětý klas. Květy zelenožluté, okvětní lístky k sobě skloněné, zelenožluté, fialově lemované; pysk 2 delší než okvětní lístky. Tobolky stopkaté, šikmo vzhůru směřující.

 

Možná záměna: V ČR se rovněž vyskytuje extrémně vzácný bradáček srdčitý (Listera cordata), který se liší ekologicky, rovněž je vzrůstem menší, klas má řidší složený jen z 5-15 květů.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem. V Evropě roste téměř na celém kontinentu s výjimkou nejsevernějších a nejjižnějších oblastí. Na východ roste po pohoří Altaj. Izolovaně se vyskytuje na Kavkaze. Jako zavlečený druh je uváděn ze Severní Ameriky.

 

V ČR se vyskytuje hojně, přesto nerovnoměrně. Častý je především v severních a severovýchodních Čechách, na východní Moravě a v nižších polohách Šumavy. Nejčastěji roste v mezických polohách okolo 500 m n.m.

 

Ekologie: Druh osidlující širokou škálu biotopů, hojně je nalézán v lesích i na loukách, tedy jak na stinných, tak i světlých stanovištích. Preferuje spíše vlhčí, humózní substráty. Součást řady vegetačních jednotek.

 

Geofyt s optimem od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Bradáček vejčitý je naším nejhojnějším druhem orchideje. Jako jeden z malá není veden mezi zvláště chráněnými druhy. V Červeném seznamu je veden mezi druhy vyžadujícími pozornost. V posledních dekádách byl zaznamenán mírný pokles lokalit. Dokonce z některých území, kde se vždy vyskytoval, není v současnosti znám.

 

 

Literatura:

Jatiová M. & Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. - ArcaJIMfa, Třebíč.

Zázvorka J. (2010): Listera R. Br. In: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 476-480.