Listera cordata - bradáček srdčitý

5. 7. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Listera cordata (L.) R. Br. in Aiton fil. - bradáček srdčitý

Syn.: Ophrys cordata L. (basionym); Distomaea cordata (L.) Spenner; Diphryllum cordata (L.) G. Beck

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C1, §1, CITES

 

Popis: Subtilní orchidej s drobnými vláknitými kořeny, dosahující výšky 5-33cm. Lodyha přímá, červeno-zeleně zbravená. Listy po dvou, tupě trojúhelníkovité, vejčité až srdcovité, lysé, lesklé, do 30mm dlouhé a 20mm široké. Květenstvím je chudokvětý hrozen s 5 až 25 zelenavými uvnitř pysku červenavými květy s výrazně nafouklými semeníky a dvouklanně rozeklanými jazyky. Plodem jsou miniaturní,  4-5mm velké, tobolky.

 

Možná záměna: V České republice nezaměnitelná orchidej, která se od druhého zástupce rodu bradáček (Listera ovata) odlišuje habituelně, velikostí, ekologií i chorologií.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým cirkumpolárním areálem, chladnější boreální zóny, zahrnujícím oblast od Islandu, Britských ostrovů přes Skandinávii po Ural, k jihu na Kavkaz. Ve střední a jižní Evropě se vyskytuje izolovaně ve vysokých pohořích (Karpaty, Alpy, Sudety, pohoří Balkánského poloostrova). V Severní Americe na východním pobřeží, poloostrově Newfoundland, New England, ve státech podél Hudsonského zálivu, s jižní hranicí v Appalačských horách, výskytuje se rovněž na západním pobřeží.

 

V České republice je výskyt koncetrován do pohraničních pohoří od Šumavy, přes západní Čechy, Krušné hory, Lužické hory (3 historické mikrolokality), Krkonoše, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník po Beskydy a Hostýnské vrchy. Na Moravě byl historicky doložen z ca 30ti lokalit. Avšak z řady z nich již vymizel nebo je považován za nezvěstný. Výskyt koncetrován od submontánního po subalpínský stupeň.

 

Ekologie: Druh preferující biotopy reliktního charakteru, podmáčená stanoviště, vrchoviště, prosvětlená místa v horských smrčinách při horní hranici lesa či na rašeliništích submontánního stupně. Místa s vysokou vzdušnou vlhkostí, půdy chudé na živiny, na kyselejších podkladech.

 

Geofyt, s fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Bradáček srdčitý patří mezi nejvzácnější zástupce vstavačovitých v ČR. Je zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený. Stejný status má i v Červeném a černém seznamu. Je rovněž chráněn mezinárodní úmluvou CITES. Většina současných lokalit je chráněna územně formou velko- i maloplošně chráněných území. Příčiny ústupu tohoto druhu lze jen těžko odhalit. Předpokládá se negativní vliv kyselých deštů, odvodnění lokalit či výraznější klimatické výkyvy.

 

listera_cordata1 listera_cordata2 listera_cordata3
listera_cordata4 listera_cordata5 listera_cordata_biotop6