Liparus dirus - klikoroh

8. 6. 2009 vytvořil Filip Trnka

Liparus dirus (Herbst, 1795)  - klikoroh

Čeleď: Curculionidae - nosatcovití

Status: VU

 

Popis: Velikost 17,5-18,3 mm, je naším největším nosatcem. Tělo černé bez skvrn, zavalité. Povrch jemně a nepříliš hustě tečkovaný, tečkování je rovnoměrné. Stehna tlustá.

 

Možná záměna: Podobným druhem je klikoroh (Liparus coronatus) který obývá obdobná stanoviště. Liparus coronatus je mnohem menší a na štítu má žluté skvrny a konec štítu také žlutě ochlupený. Další dva druhy rodu Liparus se na stepních lokalitách nevyskytují.

 

Rozšíření: Výskyt především ve střední Evropě. Chybí v Nizozemí.

 

V ČR se nevyskytuje nikterak hojně spíše vzácně, ale je rozšířen jak v Čechách tak na Moravě. Především stepní lokality na jižní Moravě (Podyjí, Pálava, Pouzdřany, Hustopeče, Bílé Karpaty a další), okolí Prahy, České středohoří a další.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme již od března a to na xerotermních biotopech, převážně stepích. Dospělci v okolí vyšlapaných cest nebo se prodírají trávou. Larvy se vyvíjejí na hladýži širolistém (Laserpitium latifolium) a nespíše i jiných rostlin z čeledi miříkovitých (Apiaceae).

 

Ohrožení a ochrana: Jelikož je stepním druhem a takovýchto biotopů v minulosti ubývalo, stal se i tento klikoroh vzácnější, nejúčinější je ochrana biotopů, kde se tento nosatec vyskytuje.

 

liparus_dirus1 liparus_dirus2 liparus_dirus3
liparus_dirus4