Liparus coronatus - klikoroh

16. 5. 2009 vytvořil Filip Trnka

Liparus coronatus (Goeze, 1777)  klikoroh

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: NT

 

Popis: Velikost 8,513 mm, štít hustě stejnoměrně tečkovaný se žlutými šupinami tvořící skvrny. Žluté skvrny najdeme na bocích štítu, na každé straně dvě. Zadní strana štítu je jemně žlutě ojíněná. Zbytek těla je černý.

 

Možná záměna: S dalším druhem z rodu a to s klikorohem (Liparus dirus), který je ale větší a na štítu mu chybí žluté skvrny.

 

Rozšíření: Prakticky celá Evropa krom severu, v Rusku, Arménii.

 

V ČR na vhodných biotopech lokálně hojný druh.

 

Biologie a ekologie: Dospělci již v dubnu na xerotermních lokalitách s krátkostébelnými trávníky. Dospělce často najdeme v blízkosit živných rostlin mezi které patří krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum), mrkev obecná (Daucus carota) a také na kerblících (Anthriscus).

 

Ohrožení a ochrana: Obdobně jako u příbuzného klikoroha (Liparus dirus), byl ohrožen úbytkem stepních biotopům, které jsou dnes již převážně územně chráněny. Důležitá je pastva, kosení a odstraňování náletů na stepních biotopech.

 

liparus_coronatus1 liparus_coronatus2 liparus_coronatus3

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana 46 (supplementum): 1–363.