Limnoxenus niger - loužomil

5. 12. 2023 vytvořil Adam Bednařík

Limnoxenus niger (Gmelin, 1790) – loužomil

Čeleď: Hydrophilidae – vodomilovití

Status: NT

 

Popis: S velikostí těla 8–10 mm patří mezi středně velké druhy vodomilovitých brouků. Celé tělo je ze svrchní strany jemně a hustě tečkované. Spodní strana těla je plochá. Tělo je celé černé a lesklé. Na mesosternu se nachází výrazný kýl. Na krovkách se nachází devět pravidelných řad drobných teček. Nohy jsou tmavé.

 

Možná záměna: U nás jediný zástupce rodu. Velikostí a zbarvením podobný Hydrobius fuscipes je v ČR mnohem hojnější. L. niger se od H. fuscipes odlišuje zejména absencí hlubokého rýhování na krovkách a přítomností výrazného kýlu na mesosternu. Po uchopení vydává L. niger výrazný vrzavý zvuk při pohybu hlavou a štítem (Kolář V., osobní sdělení, 2024).

 

Rozšíření: Západopalearktický druh s výskytem v západní, jižní a střední Evropě. Areál zahrnuje Britské ostrovy i pobaltské země. Na jihu jeho areál rozšíření zasahuje do severní Afriky.

 

V ČR je poměrně hojný na jižní a střední Moravě. V Čechách je vzácný.

 

Biologie a ekologie: Limnoxenus niger žije v různých typech stojatých vod s rozvinutou vegetací. Preferuje teplé a slunné stanoviště. Dospělci se vyskytují obvykle až od června. Samice připevňují shluky vajíček na vodní rostliny těsně pod vodní hladinou. Larvy se vyvíjí během jara a kuklí se pravděpodobně v příbřežním substrátu.

 

 

 

 

Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Hansen M (1987): The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna entomologica scandinavica, 18, 253 pp.

 

UK beetles (n.d.): Limnoxenus niger (Gmelin, 1790). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/limnoxenus-niger (12/2023)