Libellula quadrimaculata - vážka čtyřskvrnná

18. 10. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – vážka čtyřskvrnná

Čeleď: Libellulidae – vážkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Středně velká vážka o délce těla 45–50 mm a rozpětí křídel 70–80 mm. Hlava s bílou přední částí a hnědýma očima. Tělo u mladých jedinců světle hnědé u starších tmavší. Zadeček je mírně zploštělý a ke konci se zužuje. Po stranách zadečku jsou žluté lemy a jeho konec je černý. Na křídlech velká tmavá skvrna na bázi zadních křídel a také čtyři tmavé skvrny v uzlech křídel. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Larvy mají na zadečku krátké a špičaté trny, na masce jemné zoubky.

 

Možná záměna: Záměna je možná se samicí vážky ploské (Libellula depressa), od které ji snadno rozlišíme podle skvrn na křídlech a užšího zadečku s tmavým koncem. V letu může připomínat i vzácnou lesklici velkou (Epitheca bimaculata).

 

Rozšíření: Holearktický druh – Evropa, Asie a Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména však v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tato vážka se vyskytuje v okolí různých typů stojatých vod, zejména s bohatým litorálem – rybníky, rákosiny i v zatopených pískovnách apod. Larvy žijí v detritu u dna. Dospělci létají již od časného jara do konce léta, nejvíce v červnu a červenci.

 

 

  

 

 

 

Literatura:


Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp.

 

Waldhauser M. & Černý M. (2014): Vážky České republiky – Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 180 pp.