Libellula depressa - vážka ploská

10. 6. 2008 vytvořil Filip Trnka

Libellula depressa Linnaeus, 1758  vážka ploská

Syn.: Ladona depressa (Linnaeus, 1758)

Čeleď: Libellulidae – vážkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla okolo 40 mm, rozpětí křídel kolem 80 mm. Samec má velmi nápadné hnědo-modré zbarvení. Samička je hnědá nebo hnědo-žlutá. Má dorzoventrálně zploštělý zadeček. Kořen křídel je pokryt hnědými skvrnami.

 

Možná záměna: Samičky vážky ploské lze zaměnit s vážkou čtyřskvrnou (Libellula quadrimaculata). L. quadrimaculata má na křídle viditelné černé skvrny a jiné zbarvení těla.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, nevystupuje příliš do hor.

 

V ČR je jednou z nejběžnějších vážek.

 

Biologie a ekologie: Najdeme ji především u stojatých vod, jako jsou nádrže a rybníky. Létá už brzy v květnu a až do začátku srpna. Kopulace se odehrává ve vzduchu během několika desítek vteřin. Při kladení vajíček samec hlídá samičku a odhání jiné samečky, ale samička se brzy páří i s jinými samečky. Vážka ploská klade vajíčka do různých stojatých vod v okolí, to zajistí, že si nebudou malé dravé larvy konkurovat v jedné nádrži a je zajištěno šíření druhu. Pokud vyschne voda, larvy se mohou zahrabávat do vlhkého bahna a přerušit svůj vývojový cyklus až na několik týdnů, celý vývoj trvá přibližně dva roky.

 

 

Literatura:


Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp.

 

Waldhauser M. & Černý M. (2014): Vážky České republiky – Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 180 pp.