Libellula depressa - vážka ploská

10. 6. 2008 vytvořil Filip Trnka

Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská

Syn.: Ladona depressa (Linnaeus, 1758)

Čeleď: Libellulidae - vážkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla asi 4 cm, rozpětí křídel kolem 8 cm. Samec má velmi nápadné hnědo-modré zbarvení. Samička je hnědá nebo hnědo-žlutá. Má dorzoventrálně zploštělý zadeček. Kořen křídel je pokryt hnědými skvrnami.

 

Možná záměna: Samičky vážky ploské lze zaměnit s vážkou čtyřskvrnou (Libellula quadrimaculata). L. quadrimaculata má na křídle viditelné černé skvrny a jiné zbarvení těla.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, nevystupuje příliš do hor.

 

V ČR je jednou z nejběžnějších vážek.

 

Biologie a ekologie: Najdeme ji především u stojatých vod, jako jsou nádrže a rybníky. Létá už brzy v květnu a až do začátku srpna. Kopulace se odehrává ve vzduchu během několika desítek vteřin. Při kladení vajíček samec hlídá samičku a odhání jiné samečky, ale samička se brzy páří i s jinými samečky. Vážka ploská klade vajíčka do různých stojatých vod v okolí, to zajistí, že si nebudou malé dravé larvy konkurovat v jedné nádrži a je zajištěno šíření druhu. Pokud vyschne voda, larvy se mohou zahrabávat do vlhkého bahna a přerušit svůj vývojový cyklus až na několik týdnů, celý vývoj trvá přibližně dva roky.