Leviellus stroemi - křižák Strömův

5. 8. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Leviellus stroemi (Thorell, 1870) – křižák Strömův

Syn.: Stroemillus stroemi (Thorell, 1870)

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: VU

 

Popis: Drobný druh křižáka o délce těla 4–5,5 mm (hlavohruď 2,5–3,5 mm). Hlavohruď je hnědá s tmavší přední částí, někdy protaženou v tmavší pásku a tmavší linkou na okraji hlavohrudi. Zadeček je oválný, mírně zploštělý, s tmavou laločnatou skvrnou, středem této skvrny se táhne charakteristická řetízkovitá světlá skvrna. Boky zadečku jsou světlé. Nohy jsou hnědožluté, tmavě kroužkované.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobným, avšak větším a vzácnějším křižákem Thorellovým (Leviellus thorelli), k záměně může dojít zejména s mladými jedinci. Spolehlivě je rozlišíme podle typických kopulačních orgánů. V jižní Ev ropě žije ještě podobný křižák Kochův (L. kochi). Nedávno byl synonimizován rod Stroemiellus s rodem Leviellus.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy, Střední Asie a na Korejském poloostrově.

 

V ČR roztroušeně po celém území, zejména v nižších a středních polohách. Dříve byl považován za vzácný druh, jedná se však spíše o druh přehlížený a na vhodných biotopech nebývá vzácný.

 

Biologie a ekologie: Křižák Strömův obývá světlé lesy a jejich okraje, břehové porosty, aleje, parky i soliterní stromy. Žije na kmenech starých stromů s rozpraskanou kůrou (např. duby, jírovce, vrby, borovice ad.), nejčastěji na lesních okrajích nebo v alejích a stromech v okolí cest, vzácně i na budovách. Staví si typické malé kolové lapací sítě s asymetrickým středem a typickou vynechanou výsečí v horní části sítě. Odtud vede vlákno do úkrytu, kde pavouk číhá na svoji kořist. Aktivní je v noci, kdy vylézá z pavučinového úkrytu a číhá ve středu sítě. S dospělci se nejčastěji setkáme od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Díky vazbě na staré stromy byl v červeném seznamu pavouků ČR zařazen jako druh zranitelný (VU).

 

 

Literatura:

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Rückl K. & Machač O. (2021): Distribution of sector orb-weavers of the genus Leviellus (Araneae: Araneidae) in Czechia with notes on their biology. Acta Mus. Moraviae, Sci. biol. 106 (2): 197–204.