Leptophyes punctatissima - kobylka tečkovaná

3. 10. 2015 vytvořil Stanislav Rada

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) – kobylka tečkovaná 

Syn.: Ephippiger virescens Stephens, 1835; Leptophyes standishii Miller, 1890; Locusta autumnalis Hagenbach, 1822; Locusta punctatissima Bosc, 1792

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Samci dosahují velikosti 10–12,5 mm, samice 13–17,5 mm. Krytky jsou silně zkrácené (u samic kratší než štít, u samců většinou o něco delší než štít), druhý pár křídel není vyvinut vůbec. Kladélko samic je široké a poměrně dlouhé. Zbarvení těla obou pohlaví je sytě zelené s jemným tmavým tečkováním. Na svrchní straně zadečku je fialovohnědý pruh (výrazný u samců, úzký nebo chybějící u samic). Po obou stranách štítu se táhnou světlé proužky. Tykadla a holeně všech nohou bývají hnědočervená.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytují další dva druhy rodu Leptophyes. Nejpravděpodobnější je záměna s hojnou kobylkou bělopruhou (Leptophyes albovittata), která se liší kratšími krytkami, kratším kladélkem a odlišným zbarvením (bílými pruhy na zadečku). Velmi vzácnou kobylku Boscovu (Leptophyes boscii) je možno rozpoznat podle celkově větší velikosti těla, kratších krytek a odlišného zbarvení (na boku samců se táhne široký žlutavý pruh a pod ním tenký černý pruh).

 

Rozšíření: Původní rozšíření je v západní a jižní Evropě – na severu až po jižní Norsko a Švédsko, na východě po Rumunsko a Řecko. Ve střední Evropě je nejvýchodnější přirozený výskyt v Německu. Lokální populace v ČR, Polsku a Rakousku jsou pravděpodobně nepůvodní. Zavlečen taktéž do USA.

 

V ČR známy pouze populace v Praze a Brně – jedná se patrně o populace vzniklé zavlečením s okrasnými dřevinami. Nově byla v říjnu 2015 nalezena v Olomouci.

 

Biologie a ekologie: Nepůvodní populace v ČR obývají výsadby okrasných dřevin, zahrady, parky, případně křoviny a okraje městských lesů. Původním biotopem v západní Evropě jsou taktéž okraje lesů, křoviny a zahrady. Dospělci i nymfy se zdržují na vyšší bylinné vegetaci, keřích, liánách nebo nižších větvích stromů.

Samice kladou plochá vajíčka do štěrbin v kůře dřevin. Nymfy se líhnou v červnu, první dospělci se objevují v červenci a maximum jejich výskytu je v srpnu. Přežívat mohou až dlouho do podzimu – poslední jedinci padají z větví během prvních mrazíků. Kobylka tečkovaná je býložravá – živí se listy stromů, keřů, lián nebo bylin. Stridulace samců je velmi tichá, slyšitelná jen na několik desítek centimetrů (nahrávka zde).

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.