Leptophyes boscii - kobylka Boscova

6. 12. 2017 vytvořil Stanislav Rada

Leptophyes boscii Fieber, 1853 – kobylka Boscova 

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: VU

 

Popis: Samci dosahují velikosti 13,5–17,5 mm, samice 15,5–19,5 mm. Krytky jsou silně zkrácené – u samic jen v podobě nepatrné šupinky vyčnívající zpod štítu, u samců o něco delší, ale i tak podstatně kratší než štít. Druhý pár křídel není vyvinut vůbec. Zbarvení je zelené s drobnými tmavými tečkami. Po bocích těla (od štítu po konec zadečku) se táhne bílý až žlutý podélný pruh. U samic je tento pruh úzký, u samců je široký a většinou zespodu černě lemovaný. Na spodní straně zadečku se zboku táhne druhý světlý pruh, který je užší. Krytky obou pohlaví jsou nápadné černou kresbou, u samců jsou navíc žlutohnědě zbarveny (stejně jako konec štítu). Samičky mají široké srpovité kladélko.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytují další dva druhy rodu Leptophyes. Od obou se kobylka Boscova liší větší velikostí a rozdílným zbarvením. Nejpravděpodobnější je záměna s běžnou kobylkou bělopruhou (L. albovittata), která nemá podélný světlý pruh černě olemovaný (samci), navíc má výrazný bílý pruh na spodní straně zadečku (tento pruh je u kobylky Boscovy úzký a nevýrazný) a její krytky nemají černou kresbu. Kobylka tečkovaná (L. punctatissima) se vyznačuje delšími krytkami a absencí podélných pruhů na bocích. Velmi podobná je kobylka L. discoidalis, která ale v ČR nežije a záměna s ní je možná na Slovensku či v Maďarsku.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým areálem zahrnujícím střední Evropu (Česko, Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, možná též Slovensko), západní Balkán a severní Itálii. Výskyt v ČR je nejsevernější z celého areálu.

 

V ČR se vyskytuje pouze v okolí Českého Krumlova a u Klatov.

 

Biologie a ekologie: Biotopem tohoto druhu jsou pestré travinobylinné porosty s heterogenní hustou vegetací a keři, jaké se nacházejí na některých lesních lemech, světlinách, řídkých hájích a extenzivních pastvinách. Dospělci se zdržují na bylinách a nízkých keřích od přelomu června a července do konce září (maximum výskytu dospělců je na začátku srpna). Býložravá kobylka.

 

Ohrožení a ochrana: V původním červeném seznamu bezobratlých ČR z roku 2005 nebyla kobylka Boscova hodnocena z důvodu nedostatku dat (DD). V aktuálním červeném seznamu z roku 2017 je zařazena jako zranitelný druh (VU). Její ohrožení spočívá v malém množství lokalit na našem území, které by v případě zavedení nevhodného hospodaření mohly degradovat. 

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.