Lamium purpureum - hluchavka nachová

18. 4. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Lamium purpureum L. – hluchavka nachová

Syn.: Lamiopsis purpurea (L.) Opiz  

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoletá až dvouletá, 10-20 cm vysoká bylina s obvykle vystoupavou, od báze větvenou, fialově naběhlou, lysou lodyhou. Listy jsou vejčité až okrouhle trojúhelníkovité, na okraji vroubkované, na konci okrouhlé až zašpičatělé, roztroušeně chlupaté, řapíkaté. Květenství jsou lichopřeslenovitá, tvořená 6 až 10 růžovými trubkovitými květy. Listeny jsou obvykle podobné jako lodyžní listy, často tmavě fialově naběhlé. Listence jsou tenké, šídlovité. Kalich je zvonkovitý s úzce trojúhelníkovitými, dlouze zašpičatělými cípy. Korunní trubka je rovná, obvykle delší než kalich.

 

Možná záměna: Hluchavka nachová je poměrně snadno určitelným druhem naší květeny. Od hluchavky objímavé (Lamium amplexicaule) se liší přítomností listenců či okrouhle trojúhelníkovitými listeny. Pravděpodobnější je záměna s mladšími jedinci hluchavky skvrnité (Lamium maculatum), od kterých se liší rovnou korunní trubkou nebo od báze větvenými lodyhami.

 

Rozšíření: Druh rostoucí v celé Evropě a západní Asii, od Irska na západě po Írán a Altaj na východě. Izolované arely leží na severním pobřeží Afriky. Výskyt v Severní a Jižní Americe je sekundárního charakteru.

 

V ČR se vyskytuje poměrně hojně od nížin do hor, její výskyt je vázán na lidskou činnost.

 

Ekologie: Hluchavka nachová roste na polích a jejich okrajích, na zahradách, v městských trávnících, na okrajích cest, skládkách zeminy či v akátinách, obvykle na ruderálních stanovištích s častými disturbancemi způsobenými člověkem. Vyhovují jí humózní a na minerály bohaté půdy s vyšším podílem vlhkosti.

 

Terofyt, který kvete od dubna do října.

 

Význam: Polní a zahradní plevel.

 

 

Literatura:

Dvořáková M. (2000): Lamium L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 596–603.