Lacinius ephippiatus - sekáč sedlový

5. 7. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1935) – sekáč sedlový

Čeleď: Phangiidae – sekáčovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5-6 mm. V přední části hlavohrudi jsou tři trny, oční hrbolek širší než delší. Zbarvení těla je světle hnědé s nápadnou tmavou sedlovitou skvrnou táhnoucí se středem těla. U samců je zbarvení kontrastnější. Nohy jsou poměrně krátké, na stehnech s trny.

 

Možná záměna: Typický druh, snadno rozpoznatelný díky výrazné sedlovité skvrně a trnům na stehnech. Samice a mladí jedinci můžou na první pohled připomínat sekáče Oligolophus tridens nebo Lophopilio palpinalis.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Sekáč sedlový žije zejména na různých vlhkých biotopech, jako jsou lužní lesy, smíšené a listnaté lesy, ale najdeme ho i na loukách a v okolí mokřadů. Žije mezi nízkou vegetací, pod kameny a padlým dřevem. S dospělci se setkáme od června do srpna.

 

 

Literatura:


Šilhavý V. (1954):Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR, sv. 7, 272 pp.

 

Šilhavý V. (1971): Řád sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 33–50.