Laccophilus minutus - bahník

31. 5. 2022 vytvořil Adam Bednařík

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – bahník

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo je protáhle oválného tvaru s délkou pohybující se mezi 4,2 a 4,8 mm. Hlava i štít jsou žlutavé, jednobarevné. Štítek je překrytý. Na krovkách převažuje světle hnědé zbarvení obvykle s málo zřetelnou kresbou. Výrazné hnědé skvrny na krovkách však někdy mohou vytvořit výraznou kresbu. Spodní strana těla je světle hnědá až žlutavá. Nohy jsou červenohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s dalšími dvěma druhy rodu Laccophilus vyskytujícími se v ČR. U nás vzácnější L. poecilus se liší kresbou na štítu i krovkách. Poměrně běžný L. hyalinus preferuje pomalu tekoucí vody a na zadní kyčli v blízkosti výběžků má stridulační hřebínek, který u L. minutus chybí. Důležité determinační znaky se pak nachází také na samčích pohlavních orgánech.

 

Rozšíření: Široce rozšířený palearktický druh. Chybí jen v nejsevernějších oblastech.

 

V ČR je hojný na celém území.

 

Biologie a ekologie: Vyskytuje se ve všech typech stojatých vod různé velikosti, obvykle však s řidší vegetací. Méně běžněji obývá také pomalé úseky tekoucích vod. Dospělci jsou dobří letci. K rozmnožování dochází na jaře. Vývoj larev probíhá během letních měsíců. Nová generace se líhne v pozdním létě a začátkem podzimu.

 

 

 


Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp. 

 

UK beetles (n.d.): Laccophilinae Gistel, 1848. URL: https://www.ukbeetles.co.uk/

laccophilinae (05/2022)