Ixodes vespertilionis - klíště netopýří

13. 12. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Ixodes vespertilionis C. L. Koch, 1844 – klíště netopýří

Čeleď: Ixodidae – klíšťatovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6-10 mm. Tělo je oválné, přední část těla je pokryta tvrdým protáhle vejčitým štítkem (scutum). U samců pokrývá štítek celý zadeček. Zbarvení štítku a noh je obvykle světle hnědé, u samců někdy až skoro černé. Měkký zadeček samic je šedý až béžový. Nohy jsou nápadně dlouhé.

 

Možná záměna: Ve střední Evropě se na netopýrech vyskytují čtyři druhy klíšťat. Kromě klíštěte netopýřího (I. vespertilionis) ještě klíště I. simplex a nově popsaný druh I. ariadnae. I. simplex má relativně krátké nohy a je vázán na výskyt létavce stěhovavého, v ČR zatím tento druh nebyl zjištěn. Klíště I. ariadnae je známo zatím jen z Maďarska, je menší a liší se morfologií hypostomu (sací chobotek) a dalšími znaky. Vzácně na netopýrech saje i klíště obecné (I. ricicnus).

 

Rozšíření: Evropa, severní Afrika, Asie (Střední Asie, Čína a Japonsko, jihovýchod Asie).

 

V ČR roztroušeně po celém území, zejména v krasových oblastech.

 

Biologie a ekologie: Klíště netopýří saje na různých netopýrech a vrápencích, ve střední Evropě bylo zjištěno sání na více než deseti druzích letounů. Žije v jeskynních, kde číhá na své hostitele. Na netopýrech sají jen samice a nymfy. V blízkosti netopýřích kolonií můžeme najít tyto klíšťata na stěnách a ve štěrbinách. Nejvíce jsou netopýři klíšťaty napadány v zimním období při hibernaci (říjen-únor).

 

 

Literatura:


Daniel M. & Rosický B. (1971): Řád: Roztoči - Acari. In Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha.

 

Hornok S., Kontschán J., Kováts D., Kovács R., Angya D., Görföl T., Polacsek Z., Kalmár Z & Mihalca D. A. (2014): Bat ticks revised: Ixodes ariadnae sp. nov. And allopatric genotypes of I. vespertilionis in caves of Hungary. Parasites and Vectors 7: 202.

 

Ševčík M., Krištofík J., Uhrin M. & Benda P. (2010): New records of ticks (Acari: Ixodidae) parasiting on bats in Slovakia. Vespertillo 13-14: 139-147.