Ilybius fuliginosus - kalužník

11. 8. 2021 vytvořil Adam Bednařík

Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) – kalužník

Čeleď: Dytiscidae potápníkovití 

Status: běžný druh 

 

Popis: Tělo úzkého a protáhlého tvaru o velikosti 9,511,5 mm. Krovky jsou tmavé se slabým kovovým leskem. Na krovkách se nachází kontrastně světlé vnější okraje, které nejsou ostře odděleny a na krovkách se tak mohou vyskytovat i další světlé skvrny. Na vrcholu jinak tmavé hlavy se nachází dvě drobné červené skvrny. Spodní strana těla je tmavě cihlově červená. Tykadla jsou světlá. Nohy jsou hnědočervené. Na okraji spodní strany zadních stehen se nachází krátký hřebínek set typický pro rod Ilybius.

 

Možná záměna: I. fuliginosus je dobře rozlišitelný od ostatních druhů rodu Ilybius díky podélným světlým skvrnám na okrajích krovek, které ostatním zástupcům rodu chybí. Na první pohled může dojít k záměně s druhem Hydaticus seminiger, který má také světlé okraje krovek. Při bližším prohlédnutím však tyto dva druhy odlišuje řada drobných znaků (např. velikost a tvar těla, zbarvení štítu a spodní strany těla).

 

Rozšíření: Široce rozšířený palearktický druh vyskytující se od Velké Británie na západě až po Čínu na východě. Vyskytuje se v celé Evropě.

 

V ČR je rozšířený na celém území.

 

Biologie a ekologie: Nemá vyhraněné nároky na stanoviště. Vyskytuje se ve všech typech stojatých vod. Může obývat také tekoucí vody, rašeliniště či brakické vody. S dospělci se setkáme od brzkého jara do podzimu. Dospělci jsou dobří letci. Kladení vajíček probíhá do pletiv vodních a mokřadních rostlin během léta. Dospělci přezimují na souši v blízkosti vod. 

 

 

 


Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp. 

 

UK beetles (n.d.): Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/ilybius-fuliginosus (08/2021)