Ilybius ater - kalužník

19. 4. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Ilybius ater (De Geer, 1774) – kalužník 

Čeleď: Dytiscidae  potápníkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla dospělců dosahuje 1315 mm. Na hlavě mohou být mezi očima dvě temně červené skvrny. Tykadla a makadla jsou červenohnědé. Zbarvení štítu i krovek je tmavé. Štít je u předního a zadního okraje slabě tečkovaný. Krovky jsou silně klenuté s třemi řadami nepříliš zřetelných teček. Nohy jsou tmavě červené. Na spodní straně zadního stehna je krátký hřebínek set dobře viditelný z bočního pohledu. Drápky na zadním chodidle jsou různě dlouhé, vnější je kratší než vnitřní.

 

Možná záměna: Dobře rozpoznatelný druh díky své velikosti. Ilybius ater je totiž největší z našich zástupců rodu Ilybius. Běžnějším druhem je I. fuliginosus, který je však poměrně snadno rozlišitelný díky žlutému lemu po stranách štítu a krovek. Další znaky pro jednoznačné odlišení našich ostatních druhů je nutné pozorovat pod lupou a postupovat podle klíče.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh rozšířený ve většině Evropy vyjma nejsevernějších a nejjižnějších částí. 

 

V ČR se Ilybius ater vyskytuje poměrně hojně na celém území.

 

Ekologie a biologie: Detritofilní druh bez vyhraněných nároků na kvalitu prostředí a vyskytující se ve všech typech stojatých vod. Upřednostňuje však větší stojaté vody bohatě zarostlé vegetací. Často se vyskytuje společně s Agabus bipustulatus nebo Ilybius fuliginosus. Ke kladení vajíček do stonků vodních rostlin zpravidla dochází v pozdním létě či zkraje podzimu. Dospělci jsou dobří letci a jsou přitahováni světlem. Dospělci přezimují mimo vodní prostředí. 

 

 

 


Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 1–151.

 

UK beetles (n.d.): Ilybius ater (De Geer, 1774). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/ilybius-ater (02/2020)