Hyphydrus ovatus - norec rezavý

21. 8. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) – norec rezavý

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 4,5–5 mm. Tělo je oválného, téměř kulovitého (peckovitého) tvaru. Ve zbarvení převažuje tmavá červeno-hnědá barva. Spodní strana těla a nohy jsou světlé. Někteří jedinci jsou tmavý a jiní mohou mít nenápadnou kresbu na krovkách. Krovky i štít samců jsou hustě tečkované tečkami různé velikosti, zatímco u samic je tečkování zpravidla jen jemné a řídké. Díky tomu se samci jeví lesklejší oproti poměrně matným samicím. Na prostředních a zadních nohou jsou dlouhé plovací brvy. Drápky na zadních nohách jsou nestejně dlouhé, vnější je silně zkrácený.

 

Možná záměna: Dobře rozpoznatelný druh. U nás jediný zástupce rodu Hyphydrus. Příbuzný druh Hyphydrus aubei, vyskytující se převážně v jižní a jihovýchodní Evropě, je na našem území v současnosti považován za vymizelý (historicky zaznamenán na Moravě). Od druhu H. ovatus se liší nápadnou kresbou na štítu a krovkách.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh rozšířený po celé Evropě a dále na východ až po Bajkalské jezero.

 

Běžný druh rozšířený na celém území ČR.

 

Biologie a ekologie: Druh s nevyhraněnými nároky na kvalitu prostředí. Vyskytuje se v nejrůznějších typech stojatých vod a také v pomalu tekoucích úsecích řek. Typickým biotopem jsou permanentně zamokřené, vegetací alespoň trochu zarostené stojaté vody různé velikosti. Rozmnožování probíhá zpravidla v jarním období. Vajíčka jsou pokládány na listy a stonky vodních rostlin. Vývoj larev je rychlý a k líhnutí dospělců dochází v pozdním létě. Larvy i dospělci se živí dravě.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp. 

 

UK beetles (n.d.): Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/ hyphydrus-ovatus (08/2020)